Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Porozumienie GIJHARS i PCA

Porozumienie GIJHARS i PCA

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor JHARS oraz Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej oraz produktów regionalnych i tradycyjnych.

– Obie instytucje sprawują nadzór nad działalnością akredytowanych jednostek certyfikujących. Liczę, że zacieśnienie naszej współpracy pozwoli na lepsze wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych wysokiej jakości – powiedział Przemysław Rzodkiewicz Główny Inspektor JHARS.

Celem porozumienia jest ustanowienie zasad współpracy, w tym zasad wymiany informacji, w ramach nadzoru sprawowanego przez PCA oraz nadzoru sprawowanego przez Głównego Inspektora JHARS nad upoważnionymi przez organ właściwy i akredytowanymi przez PCA jednostkami certyfikującymi, działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). 

Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2023 r. uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów prawa w sektorze jakości żywności i zastępuje dotychczasowe porozumienie w tym zakresie z dnia 27.11.2019 r.

www.gov.pl/ijhars