Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Posłowie chcą planu bezpieczeństwa żywnościowego UE i większej pomocy dla rolników

Posłowie chcą planu bezpieczeństwa żywnościowego UE i większej pomocy dla rolników

UE musi wzmocnić swoje bezpieczeństwo żywnościowe, autonomię i odporność sektora rolnego w kontekście pandemii COVID-19, wojny Rosji z Ukrainą i zmian klimatycznych. UE musi stać się samowystarczalna żywnościowo. Potrzebne są inwestycje w cyfryzację i modernizację rolnictwa. Wezwanie do kampanii przeciwko marnowaniu żywności i tworzenia krajowych programów oraz do współpracy supermarketów z bankami żywności. Wsparcie dla przedsiębiorczości działalności rolniczej podczas wdrażania Zielonego Ładu.

W rezolucji, przyjętej w środę 447 głosami do 142, przy 31 wstrzymujących się, Parlament stwierdził, że UE musi stać się mniej zależna od krajów trzecich i zdywersyfikować dostawy krytycznych produktów importowanych, takich jak nawozy, pasze i surowce. Posłowie wzywają do opracowania planu bezpieczeństwa żywnościowego opartego na zapasach żywności, strategii białkowej i paszowej oraz wsparcia finansowego dla europejskich producentów.

Finansowanie dostępu rolników do technologii cyfrowych i precyzyjnego zarządzania uprawami ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia plonów oraz ograniczenia stosowania pestycydów i zużycia wody. Należy stworzyć nowy program UE w celu modernizacji urządzeń nawadniających i promowania nowej infrastruktury gospodarki wodnej, uważają posłowie.

Wzywają oni również do prowadzenia unijnych kampanii przeciwko marnowaniu żywności, krajowych programów zapobiegających marnowaniu żywności, współpracy supermarketów z bankami żywności oraz do inwestycji w infrastrukturę na rzecz bardziej zrównoważonego transportu i przechowywania produktów rolnych. Rozdział dotyczący żywności i produktów rolnych powinien być częścią umów handlowych w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji ze strony producentów z krajów trzecich, którzy podlegają mniej rygorystycznym przepisom.

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rolnictwo

Uznając Europejski Zielony Ład za możliwy “kamień milowy w przejściu UE na bardziej ekologiczną, zrównoważoną i odporną gospodarkę i rolnictwo”, posłowie twierdzą, że “niektóre z proponowanych środków mogą mieć niezamierzone skutki, które nie zostały jeszcze odpowiednio ocenione i zidentyfikowane na poziomie gospodarstw”. W związku z tym Komisja powinna zapewnić w ramach wdrażania Zielonego Ładu “utrzymanie przedsiębiorczości i działalności rolniczej w całej Unii ze strategicznego punktu widzenia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego”.

Kontekst

Przyjmując niniejszą rezolucję, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące przyszłości rolnictwa, produkcji żywności, różnorodności biologicznej, ekosystemów i zanieczyszczenia, wyrażone we wnioskach 1(1), 1(3), 1(6), 1(7); dotyczące zrównoważonej konsumpcji, pakowania i produkcji, wyrażone we wniosku 5(2) oraz dotyczące zwiększenia konkurencyjności UE i dalszego pogłębiania jednolitego rynku, wyrażone we wniosku 12(12) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

www.europarl.europa.eu