Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Posłowie chcą zaostrzenia przepisów UE aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności

Posłowie chcą zaostrzenia przepisów UE aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności

W środę, Parlament przyjął wnioski mające na celu lepsze zapobieganie i ograniczanie marnotrawstwa żywności i tekstyliów w całej UE.

Posłowie przyjęli stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie proponowanych zmian dotyczących odpadów 514 głosami za, 20 przeciw i 91 wstrzymującymi się.

Bardziej rygorystyczne cele ograniczenia marnotrawstwa żywności

Posłowie proponują wyższe wiążące cele redukcji odpadów, które mają zostać osiągnięte na poziomie krajowym do 31 grudnia 2030 roku – co najmniej 20% w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10% proponowanych przez Komisję) oraz 40% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30%). Parlament chce również, aby Komisja oceniła, czy należy wprowadzić wyższe cele na 2035 rok (odpowiednio co najmniej 30% i 50%), a jeśli tak, zwróci się do niej o przedstawienie wniosku ustawodawczego.

Producenci mają pokrywać koszty zbierania, sortowania i recyklingu zużytych tekstyliów

Posłowie zgadzają się na rozszerzenie systemów odpowiedzialności producenta (EPR), w ramach których producenci sprzedający tekstylia w UE musieliby pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie będą musiały ustanowić te systemy 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy (w porównaniu do 30 miesięcy proponowanych przez Komisję). Nowe przepisy objęłyby produkty takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, kapelusze, obuwie, materace i dywany, w tym produkty zawierające materiały związane z tekstyliami, takie jak skóra, sztuczna skóra, guma lub plastik.

Więcej informacji w linku: www.europarl.europa.eu