Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Powszechny spis rolny 2020 – Prezydent Duda podpisał ustawę

Powszechny spis rolny 2020 – Prezydent Duda podpisał ustawę

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym, który ma zostać przeprowadzony w od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Spis jest zobowiązaniem międzynarodowym, którego podjęła się Polska.
Zgodnie z rekomendacjami FAO zawartymi w  „Światowym programie spisów rolnych rundy 2020 r.” oraz przepisami Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Celem projektu ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia tego przedsięwzięcia statystycznego.

Poprzednie spisy rolne odbywały się w 2002 i 2010 roku. Od tego czasu w rolnictwie zaszło bardzo wiele zmian związanych między innymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, a także zmian nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich czy poszukiwaniem nowych źródeł energii. Następują coraz bardziej widoczne procesy modernizacji i specjalizacji gospodarstw rolnych, a także koncentracji produkcji, szczególnie w rejonach o dobrych warunkach produkcyjnych. Coraz więcej jest dużych gospodarstw rolnych, silnych ekonomicznie, mogących z łatwością konkurować na rynku międzynarodowym.

Całkowity koszt powszechnego spisu rolnego wynosi 243 mln zł z czego 17, 2 mln zł wyłoży Unia Europejska. W ramach środków z UE finansowane będą wynagrodzenia rachmistrzów zbierających dane metodą wywiadu bezpośredniego (11,8 mln zł) oraz inne wynagrodzenia osobowe (5,4 mln zł). Samorządy terytorialne otrzymają na ten cel 70 mln zł z tytułu realizacji zadań zleconych przez rząd.

Źródło: www.topagrar.pl