Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pracodawca będzie mógł zweryfikować czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jest projekt ustawy, która to reguluje

Pracodawca będzie mógł zweryfikować czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jest projekt ustawy, która to reguluje

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, do której projektu dotarliśmy zapisane zostało, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. Pracownik nie będzie miał obowiązku jego okazywania tylko w dwóch przypadkach. Jakich?

Z legitymowania się negatywnym wynikiem testu, co ważne wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, „zwolniony jest pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, które przedstawią informację o przebytej infekcji wirusa SARSCoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19” czytamy w projekcie ustawy.

Pada w niej również zapewnienie, że działania pracodawcy zmierzające do uzyskania w/w informacji „nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu”. Intencją projektodawcy nowych przepisów jest natomiast umożliwienie pracodawcom sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. 

Projekt ustawy zawiera również wytyczne w sprawie tego, co może zrobić pracodawca w przypadku pracownika, który nie posiada negatywnego wyniku testu, nie przebył COVID-19 lub się przeciw tej chorobie nie zaszczepił. Tu opcje są trzy. I tak pracodawca może:

1) dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą;

2) dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą;

3) polecić pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

www.wiadomoscihandlowe.pl