Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Prezydent podpisał nowelizację Prawa wodnego

Prezydent podpisał nowelizację Prawa wodnego

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe – to jedno z rozwiązań, które znalazły się w nowelizacji ustawy Prawo wodne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

O złożeniu przez prezydenta podpisu pod tą ustawą poinformowała w Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja Prawa wodnego przygotowana przez posłów doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego, a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r.

Źródło: PAP