Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Prezydent podpisał tarczę 6.0. Tekst już w Dzienniku Ustaw

Prezydent podpisał tarczę 6.0. Tekst już w Dzienniku Ustaw

Wyczekiwana przez poszkodowanych przez Covid-19 przedsiębiorców ustawa została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego dnia została też opublikowana w Dzienniku Ustaw. Po wejściu w życie przepisów, przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w tarczy antykryzysowej 6.0 to:

 • zwolnienia z ZUS,
 • świadczenia postojowe 
 • tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.
 • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Tarcza 6.0 rozszerzona o nowe branże

Początkowo wsparcie miało być udzielone ok. 30 branżom. Ostatecznie na pomoc będzie mogło liczyć około 40 branż. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.
Kody PKD przedsiębiorców, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc

O pomoc będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy spełnią dla danego świadczenia określone warunki. Pomoc ma być udzielana w przypadku dominującego PKD:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)
 • 56.10.A (restauracje)
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) – kod dodany w Sejmie
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) 
 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)
 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) – kod dodany w Sejmie
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Każde z narzędzi pomocowych jest dostępne po spełnieniu określonego kryterium i kody PKD różnią się dla określonych form wsparcia.

Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do mów o pracę i umów zlecenia

Dofinansowanie dla pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przy 40 % spadku przychodów dostępne będzie dla branż:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe 

Dodatkowe świadczenie postojowe przy kryterium spadku 75 % przychodu zgodnie z art. 15 zs1 tarczy będzie dostępne dla PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku przychodu o 40 % dostępne będzie dla branż o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacja w wysości 5 000 zł z Urzędu Pracy

Dotacja w wysokości 5 000 zł przy spadku 40 % przychodu zgodnie z treścią  art. 15zze4 dostępna jest dla przedsiębiorców o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie z ZUS lipiec-wrzesień 2020 r. 

O zwolnienie z ZUS za okres od lipca do września będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy odnotowali 75% spadek przychodu i ich dominujące PKD to:
49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z,

Zwolnienie z ZUS za  listopad 2020 r. 

Wniosek o zwolnienie ze składek w ZUS za listopad 2020 r. będą mogli złożyć Ci przedsiębiorcy, którzy odnotują 40% spadku przychodu i ich PKD to:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

www.pit.pl