Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Priorytety dot. bezpieczeństwa żywności na nadchodzące lata wg FAO

Priorytety dot. bezpieczeństwa żywności na nadchodzące lata wg FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała plan strategiczny, w którym zaprezentowano priorytety dotyczące poprawy bezpieczeństwa żywności w ciągu najbliższych kilku lat.

FAO ma nadzieję, że priorytety zwiększą udział w ustalaniu norm bezpieczeństwa żywności i zapewnią decydentom międzynarodowe wytyczne, politykę i rzecznictwo. Dokument ma przekonywać do konsekwentnego włączania bezpieczeństwa żywności do rozwoju zrównoważonych systemów rolno-spożywczych, polityki bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz strategii rozwoju rolnictwa, skupiając się na zapobieganiu i proaktywnym zarządzaniu zamiast reagowaniu na problemy.

Dokument pt. „FAO Strategic Priorities for Food Safety within the FAO Strategic Framework 2022–2031” został opracowany na wniosek Komitetu FAO ds. Rolnictwa (COAG) i zatwierdzony przez Radę FAO w grudniu 2022 r.

Koncentruje się na obszarach:

  • zarządzaniu, doradztwie naukowym wspierającym decyzje dotyczące bezpieczeństwa żywności,
  • wzmacnianiu krajowych systemów kontroli żywności,
  • promowaniu partnerstw publiczno-prywatnych w całym łańcuchu żywnościowym.

Nauka o bezpieczeństwie żywności i technologie związane z żywnością stale ewoluują i wciąż pojawiają się nowe kwestie związane z bezpieczeństwem żywności. FAO bierze pod uwagę potencjalny wpływ bieżących zmian i trendów w systemach rolno-spożywczych z implikacjami dla bezpieczeństwa żywności.

Wdrażanie i realizacja strategicznych priorytetów będą monitorowane i raportowane zgodnie z priorytetami, harmonogramami, zdolnościami i zasobami opracowanymi przez FAO i jej partnerów.

Zapoznaj się z dokumentem – https://www.fao.org/3/cc4040en/cc4040en.pdf

www.foodfakty.pl