Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Producenci mrożonek są w trudnej sytuacji

Producenci mrożonek są w trudnej sytuacji

www.portalspozywczy.pl

– Generalnie wyzwaniem dla producentów, w nadchodzącym sezonie – po praktycznej, wymuszonej sytuacją polityczną utracie rynku rosyjskiego – będzie konieczność uplasowania na rynku nadwyżek surowca i produktów, co skutkować musi wyraźnym wzrostem walki konkurencyjnej i spadkiem cen transakcyjnych – mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl, Zbigniew Mendel, prezes i właściciel firmy Mendel Company.

– Jeżeli dodamy do tej sytuacji wcale niejasne prognozy dotyczące kształtu i trendów spożycia mrożonek na rynku krajowym oraz zły standing wielu podmiotów dystrybucyjnych, obraz wyzwań stojącym przed sektorem mrożonych warzyw i owoców jawi się w pełnej okazałości – twierdzi Zbigniew Mendel.

Jego zdaniem synonimem polskich problemów w eksporcie żywności na Wschód wydaje się być w powszechnym odczuciu jabłko.

– Nie widzę jednak różnicy w położeniu i determinantach sytuacji producentów jabłek i mrożonek. To ten sam problem. Sytuacja ta uzasadnia też ogromne zainteresowanie projektami konsolidacyjnymi – zwłaszcza w odniesieniu do dystrybucji – na polskim rynku. Właściciele wielu podmiotów dystrybucyjnych rozumieją, że w warunkach zasadniczej zmiany jakościowej na rynku, w odniesieniu do struktury sprzedaży, gdzie jest ewidentna dominacja sieci handlowych, nad zatomizowanym, rozproszonym handlem tradycyjnym, jedyną alternatywą konsolidacji jest proces upadłości. Inną kwestią jest atrakcyjność ofert z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i poziom oferowanych wycen, daleko odbiegający nie tylko od wyobrażeń dotychczasowych właścicieli, ale i poziomów transakcji z niedalekiej przeszłości – dodaje ekspert.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 20.11.2014 roku