Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Producenci żywności już wkrótce będą musieli wykazywać stosowane substancje barwiące

Producenci żywności już wkrótce będą musieli wykazywać stosowane substancje barwiące

Przewodnik UE dotyczący m.in. klasyfikacji Żywności Barwiącej nabiera mocy obowiązującej z końcem listopada

Już wkrótce zakończy się okres przejściowy przewidziany na wdrożenie wytycznych zawartych w Przewodniku UE dotyczącym klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. Po 29 listopada tego roku wszystkie produkty żywnościowe i napoje wprowadzane na rynek europejski będą musiały spełniać wymagania określone w Przewodniku UE. Wytyczne po raz pierwszy precyzyjnie definiują kryteria pozwalające na jednoznaczne odróżnienie Żywnością Barwiącej od barwników. Począwszy od 30 listopada wszystkie produkty stosowane do barwienia żywności i napojów, które nie spełnią kryteriów pozwalających na przyporządkowanie ich do kategorii „Żywność Barwiąca”, sklasyfikowane zostaną jako barwniki. Stosowanie takich substancji wymagać będzie zezwolenia. Ponadto będą one musiały być wyraźnie oznaczone na etykiecie jako “barwnik”, po którym to określeniu nastąpić powinna właściwa nazwa barwnika lub odnośny numer E.

“Producentom żywności i napojów pozostało już niewiele czasu na wdrożenie postanowień nowego Podręcznika UE. By zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi, spełniając jednocześnie oczekiwania klientów coraz usilniej „domagających się” produktów zawierających jedynie naturalne składniki, producenci będą musieli zweryfikować treść etykiet oferowanych przez siebie produktów, a niekiedy też i samych receptur” – stwierdził Dr Hendrik Hoeck, Dyrektor Zarządzający GNT Group. “Wraz z upływem okresu przejściowego konsumenci zyskają nareszcie pewność, że składniki oznaczone na etykietach jako Żywność Barwiąca rzeczywiście i w pełnym zakresie spełniają kryteria „naturalności.”

Treść przewodnika przyjęta została ostatecznie na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, które odbyło się 29 listopada 2013 roku. Przewodnik jednoznacznie precyzuje kryteria pozwalające na rozróżnienie między składnikami żywności o właściwościach barwiących (tzw. Żywnością Barwiącą) a barwnikami klasyfikowanymi jako dodatki do żywności (substancjami dodatkowymi), wypełniając tym samym lukę legislacyjną, jaka istniała do tej pory w tym obszarze. Wszelkie substancje o właściwościach barwiących produkowane z wykorzystaniem selektywnej ekstrakcji pigmentów z surowców należy deklarować jako dodatki barwiące. Zasada ta dotyczy także takiego pozyskiwania substancji barwiących z żywności lub innych surowców jadalnych.

Źródło: GNT  z dnia 06.08.2015 roku