Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Produkcja i zagospodarowanie jabłek w Chinach

Produkcja i zagospodarowanie jabłek w Chinach

BGŻ BNP Paribas

Tegoroczne zbiory jabłek w Chinach, według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), wynieść mogą 43 mln ton, i być o 5,1% wyższe niż w roku poprzednim. Na wzrost produkcji wpłynie zwiększenie powierzchni upraw o 1% oraz przede wszystkim wzrost plonowania jabłoni (4,2%). Co ciekawe, USDA skorygowała w górę swój poprzedni szacunek zbiorów jabłek w tym kraju w sezonie poprzednim (2014/2015) z 37,8 mln t do 40,9 mln t.

Oznaczałoby to, że produkcja w ub. roku (2014) wzrosła jednak w relacji do 2013 roku, co biorąc pod uwagę zmiany w cenach i wielkości eksportu jabłek świeżych oraz koncentratu jabłkowego, wydaje się być nieco dyskusyjne. Niemniej, bez względu na skalę wzrostu tegorocznej produkcji, ocenia się że wpłynie ona dodatnio na sprzedaż zagraniczną jabłek z Chin. USDA przewiduje, że w sezonie 2015/2016 eksport jabłek z Chin wyniesie 900 tys. t i będzie o 20% wyższy niż w sezonie poprzednim, kiedy wyniósł ok. 750 tys. t. Oznacza to, że przy założeniu utrzymania poziomu eksportu jabłek z Polski na poziomie z roku poprzedniego, możliwe jest, że Polska utraci status największego eksportera jabłek na świecie na rzecz właśnie Chin.

USDA prognozuje również, że o 12,5% r/r, do poziomu 3,6 mln ton, zwiększy się ilość jabłek przeznaczona do przetwórstwa w “`Państwie Środka”‘. Oznacza to, że w podobnym stopniu zwiększyć się może także produkcja koncentratu soku jabłkowego w tym kraju. Zgodnie z wcześniejszymi już oczekiwaniami, zwiększy to możliwości eksportu zagęszczonego soku jabłkowego przez Chiny m.in. do Stanów Zjednoczonych, które w sezonie poprzednim zaopatrywały się w dużym stopniu na rynku Unii Europejskiej, a także do Rosji i Kanady. Dla przypomnienia, w trzecim kwartale 2015 r. eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin do USA zwiększył się w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem o blisko 50% do 64,4 tys. t (dane GTIS za Foodnews). Warto jednak zaznaczyć, że mimo wzrostu, ilość jabłek przeznaczona do przetwórstwa w tym kraju będzie znacznie niższa niż w latach 2007-2010 – średnio o ok. 40%.

Wzrost produkcji spowodował spadek cen jabłek w Chinach. Wg USDA w październiku cena hurtowa jabłek odmiany Fuji na rynku chińskim (prowincja Szantung (Shandong), głównego rejonu upraw jabłek w Chinach) obniżyła się o 25% w relacji do sezonu poprzedniego do 6,4 juanów/kg  (ok. 1 USD). Na ceny jabłek, oprócz wyższej produkcji, negatywnie oddziałuje osłabienie gospodarcze w “`Państwie Środka”‘. Wpływa ono ograniczajco na wzrost spożycia jabłek w tym kraju. Niemniej, wg raportu Amerykańskiego Departamentu konsumpcja wewnętrzna jabłek w Chinach w sezonie 2015/2016 wzrośnie w relacji do sezonu poprzedniego  o 4,2% do 38,6 mln t. Oznaczać to będzie, że obserwowany już od wielu lat wzrost spożycia jabłek w tym kraju będzie kontynuowany. Wg danych USDA, spożycie jabłek w Chinach w ostatnim dziesięcioleciu (od 2004/2005 do 2014/2015) zwiększyło się ponad 2-krotnie.

Źródło: AgroTydzień z dn. 24.11.2015 roku