Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Produkcja jabłek w UE w 2018 r.

Produkcja jabłek w UE w 2018 r.

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas 

Na posiedzeniu  grupy ekspertów ds. rynku jabłek i gruszek w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w 2018 r łącznie wyprodukowano 13,11 mln jabłek, co oznacza 41,7% wzrostu produkcji rok do roku oraz 15,2% wzrostu w stosunku do średniej 5-letniej.

W 2018 r. w stosunku do roku 2017Z znaczący wzrost produkcji jabłek odnotowała większość krajów UE, gdyż należy pamiętać że z powodu wiosennych przymrozków rok 2017 charakteryzował się niższymi od przeciętnych zbiorami jabłek w Europie. W 2018 r. tylko w  Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie i na Słowacji odnotowano spadek produkcji odpowiednio o 1,5%, 15%, 25% i 12%.

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, w Polsce, w 2018 r. wyprodukowano ponad 4,81 mln t jabłek, co stanowiło prawie 37% całej unijnej produkcji jabłek w tym sezonie i stanowi 8 p. p. wzrost udziału w unijnej produkcji w stosunku do roku poprzedniego. Taki wolumen oznacza 80-proc. wzrost produkcji w Polsce r/r oraz 37-proc. wzrost produkcji jabłek w stosunku do średniej 5-letniej. Wartości te potwierdzają i umacniają pierwsze miejsce Polski jako producenta jabłek w UE.

Na drugim miejscu  w zestawieniu krajów z największą produkcją jabłek, znalazły się Włoch z 2,23 mln ton produkcji w 2018 r. , co oznacza 31,3-proc. wzrost wolumenu jabłek r/r i 3,2% wzrost w stosunku do średniej 5-niej oraz 17% udział w unijnej produkcji jabłek.

Francja, z wolumenem produkcji na poziomie 1,47 mln t jabłek, utrzymała trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 11,3% w całej produkcji jabłek w UE, ale w 2018 r. wzrost wolumenu jabłek był nieznaczny  i wyniósł ok. 3,7% r/r. Za to w porównaniu do średniej 5-letniej, w 2018 r. nastąpił 3,2-proc. spadek produkcji jabłek we Francji. 

Wg. przedstawionych na grupie ekspertów danych, Niemcy prawie wrócili do  poziomu produkcji z 2016 r. tj. wyprodukowali 0,93 mln t jabłek, co daje 56% wzrost produkcji jabłek r/r i 3,25% wzrost w stosunku do średniej 5-letniej oraz 7% udział w całej produkcji unijnej tych owoców. Po trzech latach niższych wolumenów, produkcja jabłek na Węgrzech osiągnęła poziom 0,78 mln t, co oznacza 47,5% wzrost r/r i 28% wzrost w stosunku do średniej 5-letniej, gwarantując Węgrom 7% udział w produkcji jabłek w UE. W Hiszpanii mimo spadku produkcji o 1,5% r/r oraz spadku 2,5% w stosunku do średniej 5-letniej, w 2018 r. wyprodukowano 424 tys. t jabłek, co stanowiło 3,6% całej unijnej produkcji i daje Hiszpanom pozycje szóstego producenta jabłek w UE. W Rumuni w 2018 r zaobserwować można bardzo dużą dynamikę wzrostu produkcji jabłek tj. 84% r/r do poziomu 424 tys. t, o 27% więcej niż wskazuje średnia 5-letnia.

Źródło: AgroTydzień z dnia 03.12.2018 roku