Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Programy promocyjne – wnioski do 14 maja

Programy promocyjne – wnioski do 14 maja

Komisja Europejska zaprasza do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno prostych, jak i takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich, w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej pn. „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Termin składania

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 14 maja 2024 r., o godzinie 17:00.

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe czy procedura składania wniosków.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

Programy proste: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=AGRIP-SIMPLE-2024

Programy, w których uczestniczy wiele państw członkowskich (multi): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=AGRIP-MULTI-202

www.gov.pl/rolnictwo