Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023–2027. Dzięki temu będzie można ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządów. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro.

Najważniejsze rozwiązania

 • Od 2023 r. większość wsparcia w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej dostępna będzie w ramach Planu Strategicznego, w tym:
  – wszystkie płatności objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS), w szczególności płatności bezpośrednie,
  – wsparcie dla sektora owoców i warzyw oraz dla sektora pszczelarskiego,
  – wsparcie inwestycyjne i premie dla młodych rolników,
  – wsparcie rozwoju różnych form współpracy, w tym LEADER,
  – wsparcie m.in. szkoleń, doradztwa oraz zarządzania ryzykiem.
 • W zależności od interwencji pomoc w ramach Planu Strategicznego będzie przyznawana: 
  – w decyzji administracyjnej – w szczególności płatności objęte IACS;
  – na podstawie umowy o przyznaniu pomocy – dotyczy to w szczególności wsparcia sektorowego i inwestycyjnego oraz premii dla młodych rolników.
 • Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcie będą udzielać samorządy województw.
 • Składanie wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego oraz ich rozpatrywanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR. W systemie będzie też prowadzona korespondencja w sprawie oraz zawieranie umów o przyznaniu pomocy.
  – W przypadku pomocy objętej IACS (m.in. płatności bezpośrednie), korespondencja elektroniczna z ARiMR będzie prowadzona tylko wtedy, gdy wnioskodawca wyrazi na to zgodę.
 • Możliwość składania wniosków i prowadzenia korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR będzie dotyczyć także mechanizmów wsparcia i spraw, które nie są objęte Planem Strategicznym (m.in. ewidencja producentów, koła gospodyń wiejskich, system identyfikacji i rejestracji zwierząt) – jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

www.gov.pl/premier