Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekt ustawy o ROP. Ministerstwo podaje termin publikacji dokumentu

Projekt ustawy o ROP. Ministerstwo podaje termin publikacji dokumentu

Zapowiadana od wielu miesięcy nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami wprowadzająca tzw. Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta nadal nie została opublikowana. Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało jednak konkretną datę – chodzi o przełom maja i czerwca.

„Projekt ww. ustawy znajduje się aktualnie na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” – poinformował Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w MKiŚ w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa.  

„Projekt ustawy (…) w następnym etapie będzie przedmiotem uzgodnień wewnątrzresortowych. Po tym etapie projekt zostanie przekazany na zewnątrznym.in. do konsultacji publicznych. Szacuje się, że konsultacje te prowadzone będą na przełomie maja/czerwca 2021 r.” – napisał Ozdoba.

Planowane zmiany w systemie ROP mają na celu wdrożenie zasad określonych w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ich podstawowym zadaniem jest przeniesienie części kosztów odbioru odpadów komunalnych na podmioty wprowadzające opakowania na rynek.

Będą oni odpowiedzialni za odpady powstałe z ich opakowań – zobowiązani będą do sfinansowania zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych zarówno powstałych w gospodarstwach domowych jak i innych. Będą również współfinansować zbieranie i przetwarzanie odpadów powstałych m.in. z opakowań znajdujących się w  strumieniu odpadów komunalnych, co ma doprowadzić do zmniejszenia obciążeń finansowych dla mieszkańców z tytułu odbioru odpadów.

Nowy system ma również poprawić segregację odpadów, a także nałoży na producentów obowiązek wykorzystywania w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu (do 2030 roku ten poziom ma wynieść m.in. 30 proc.). Częścią nowej ustawy wprowadzającej ROP będzie też tzw. system kaucyjny, który zakłada wprowadzenie dodatkowych, zwrotnych opłat za plastikowe butelki.

www.wiadomoscihandlowe.pl