Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Promocja − wydłużony termin składania wniosków programów MULTI

Promocja − wydłużony termin składania wniosków programów MULTI

Przypominamy o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków 2018 – Programy w których uczestniczy wiele państw − dotacje na działania informacyjne i promocyjne, dotyczące produktów rolnych, wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014.

Termin składania wniosków programów MULTI został przedłużony do 19 kwietnia 2018 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zmiana terminu nie dotyczy zaproszenia do składania wniosków programów prostych.

O zmianie terminu KE poinformowała 19 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. C 103).

Sprostowanie udostępnione zostało przez Komisję Europejską na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/multi-a-2018/1810149-corrigendum_pl.pdf

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 28.03.2018 roku