Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Propozycje wsparcia polskich sadowników

Propozycje wsparcia polskich sadowników

Przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związku Sadowników RP, Krajowego Zrzeszenie Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Zrzeszenia “Unia Owocowa” przygotowali i opracowali propozycje wsparcia polskiego sektora sadowniczego, w których uzasadniono konieczność pomocy państwa, głównie w zakresie zbytu jabłek.

Propozycje te przedstawiono władzom polskim w związku z trudną, spodziewaną sytuacją na polskim rynku jabłek spowodowaną wysokimi zbiorami jabłek, rosyjskim embargiem i koniecznością zdobywania nowych rynków zbytu. Z uwagi na tą sytuację powstały zupełnie nowe warunki i wyzwania, zarówno dla producentów, jak i eksporterów jabłek. Dlatego konieczna jest pomoc naszego państwa, zwłaszcza rządu.

Propozycja zawierała między innymi następujące formy wsparcia dla polskich producentów: 

– promowanie jabłek, co najmniej we wszystkich krajach do których eksportujemy lub chcemy eksportować jabłka, przez specjalny zespół przy pomocy         zagranicznych placówek dyplomatycznych, 
– skuteczna promocja wzrostu spożycia jabłek w kraju, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, 
– pomoc w zdobywaniu nowych rynków zbytu dla polskich jabłek, 
– zabezpieczenie większych transakcji z zagranicznymi odbiorcami jabłek, 
– wsparcie producentów, zwłaszcza eksporterów z niskoprocentowymi kredytami oraz stworzenie systemu kontroli jakości owoców, 
– wspieranie rozwoju i działalności targowisk oraz małych sklepów osiedlowych, 
– zabezpieczenie nadwyżki jabłek przez produkcję biogazu lub wycofanie z naszego rynku, 
– zmiana zasady programu ” bezpłatnego wycofania jabłek z rynku”, 
– wspieranie drobnego przetwórstwa owocowego, zwłaszcza soków i cydru jabłkowego, 
– tworzenie nowych grup producentów owoców i warzyw, 
– nowelizacja prawa podatkowego, dostosowanie prawa finansującego i wspierającego sektor sadowniczy.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 21.04.2016 roku