Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przeciwdziałanie stratom i marnotrawieniu żywności – okrągły stół EKG/ONZ

Przeciwdziałanie stratom i marnotrawieniu żywności – okrągły stół EKG/ONZ

Grupa Robocza do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w ciągu ostatnich kilku lat skupiła się nie tylko na swoich podstawowych pracach standaryzacyjnych, ale również na temacie ograniczania strat i marnotrawienia żywności.

Stworzone w tym celu praktyczne narzędzia i wytyczne obejmujące między innymi Kodeks dobrych praktyk EKG/ONZ, metodologię pomiaru strat i odpadów żywnościowych dla łańcuchów dostaw świeżych produktów, a także opracowanie minimalnych wymagań jakościowych dla świeżych owoców i warzyw stanowią bezpośrednie wsparcie Celu Zrównoważonego Rozwoju – (SDG) 12.3 – dotyczącego zmniejszenia o połowę strat żywności do 2030 roku.

Podczas obrad 77. sesji Grupy Roboczej EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (WP7), która odbywała się w trybie hybrydowym od 14 do 16 listopada br., zorganizowany został okrągły stół w sprawie strat i marnotrawstwa żywności, po którym nastąpiła dyskusja na temat potencjalnych przyszłych prac Grupy Roboczej WP7 w powyższym zakresie. Wydarzenie zostało uroczyście rozpoczęte przez Panią Agnieszkę Sudoł – Zastępcę Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Przewodnicząca Grupy Roboczej WP7 oraz przez Panią Elisabeth Tuerk – Dyrektor Wydziału Współpracy Gospodarczej i Handlu EKG/ONZ. Następnie swoje prelekcje wygłosili eksperci z różnych państw reprezentujący środowiska akademickie, administrację państwową, organizacje międzynarodowe, a także przewodniczący poszczególnych Sekcji Branżowych działających w ramach prac Grupy Roboczej WP7. 

Okrągły stół był doskonałą okazją dla delegacji państw obecnych na sesji Grupy Roboczej WP7 i przedstawicieli organizacji na prawach obserwatora do wymiany doświadczeń oraz pomysłów w zakresie przeciwdziałania stratom i marnotrawieniu żywności. Polska delegacja zaprezentowała informacje na temat tegorocznego projektu realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”, połączonego z kampanią edukacyjną dedykowaną konsumentom „Zasada 4P” – Planuj, Przetwarzaj, Przechowuj, Podziel się.

Więcej informacji na temat obrad okrągłego stołu oraz projektu „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!” można znaleźć odpowiednio na stronie EKG/ONZ oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

www.gov.pl/ijhars