Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przedsiębiorcy apelują o szybkie wdrożenie systemu ROP

Przedsiębiorcy apelują o szybkie wdrożenie systemu ROP

Polska powinna jak najszybciej wdrożyć system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Środowisko biznesowe przekonuje, że konieczny jest szeroki dialog nt. zmian, by stworzyć trwały kompromis. Termin na wdrożenie mechanizmu ROP upłynął już w styczniu 2023 r., a przedsiębiorcy obawiają się pogłębionego kryzysu w branży recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych.

Zgodnie z unijną dyrektywą o odpadach, producenci produktów w opakowaniach mają ponosić odpowiedzialność za całe koszty netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów powstających z ich produktów. W założeniu nowe regulacje powinny również zachęcać producentów do tego, by odpadów było mniej i by dało się je przetwarzać.

– Obecnie przedsiębiorcy stoją przed widmem wielu obowiązków związanych z nowelizacjami zarówno polskich, jak i europejskich regulacji. Nowe przepisy będą niebawem obowiązywać dla wprowadzających i sprzedających napoje oraz żywność w opakowaniach czy producentów oraz przetwórców takich opakowań. Niestety, z uwagi na brak kompleksowego modelu ROP w naszym kraju, czyli rozsądnie zaplanowanej odpowiedzialności finansowo-organizacyjnej producenta za swój produkt, przedsiębiorcom może być trudno wypełniać te nowe obowiązki – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Piotr Mazurek.

Biznes apeluje o szybkie wprowadzenie nowego systemu ROP i uwzględnienie w pracach nad nim stanowisk wszystkich zainteresowanych stron, czyli także przedsiębiorców i samorządów. Jak wskazują eksperci, konieczne jest m.in. szczegółowe określenie sposobu wyliczania opłat oraz zasad realizacji obowiązków przez firmy.

– Przedsiębiorcy potrzebują jak najszybciej wiedzieć, jak wypełniać te nadchodzące obowiązki, a zarazem nie stracić wypracowanych łańcuchów wartości, dlatego aby sprostać coraz bardziej ambitnym celom, niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie, opartego na wypracowanym z wszystkimi interesariuszami kompromisie, systemu ROP, którego realnym beneficjentem będzie środowisko – dodaje Mazurek.

www.podatki.biz