Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przedwynikowy szacunek zbiorów owoców i warzyw

Przedwynikowy szacunek zbiorów owoców i warzyw

BGŻ BNP Paribas

Susza miała kluczowy wpływ na wysokość tegorocznych zbiorów owoców i warzyw. W porównaniu od oczekiwań lipcowych, we wrześniu GUS skorygował w dół szacunki produkcji większości kategorii.

Jeśli chodzi o owoce z drzew, ich produkcja, wg najnowszego szacunku, ma ukształtować  się na poziomie 3,4 mln t, tj. o 6% niższym niż przed rokiem, a także o 8% mniejszym niż szacowano jeszcze w lipcu br. Pomimo tego, produkcja  i tak będzie historycznie wysoka, bo o 35% wyższa od średniej z lat 2006-2010.

Jeśli chodzi o jabłka, ich zbiory mogą ukształtować się na poziomie 3 mln t, również o 6% niższym niż przed rokiem. Dla przypomnienia, w lipcu szacowano, że produkcja tych owoców może być po raz kolejny rekordowa i wynieść 3,25 mln t. Spadek oczekiwań co do zbiorów spowodowany jest mniejszym plonowaniem jabłoni, wynikającym z mniejszej wielkości owoców. GUS zaznacza jednak, że jeżeli warunki pogodowe przed zbiorami będą sprzyjające, zbiory jabłek mogą być większe niż oczekuje się obecnie. Dotyczy to również zbiorów gruszek i śliwek, których tegoroczną produkcję GUS oszacował odpowiednio na 70 i 92 tys. t, tj. na poziomie odpowiednio o 5 i 13% niższym niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o owoce w krzewów i jagodowe, ich łączne zbiory mogą wynieść 0,5 mln t – o 10% mniej niż w 2014 r. Największym spadkiem, biorąc pod uwagę kategorie prezentowane przez GUS, charakteryzować się będzie produkcja malin. Szacunki wrześniowe mówią o produkcji na poziomie 80 tys. t, czyli aż o 40 tys. t mniejszej niż przewidywano jeszcze w lipcu i o 36% niższej niż przed rokiem. Spadek ten będzie przede wszystkim konsekwencją suszy występującej w regionie koncentracji tej uprawy (woj. lubelskie) i zdecydowanie mniejszego plonowania malin jesiennych.

Tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w Polsce mogą być o 16% niższe niż przed rokiem i wynieść niespełna 3,9 mln t. Jest to jednocześnie o 10% niższy wolumen niż oczekiwano jeszcze w lipcu br. Największy spadek prognozuje się w przypadku upraw kapustnych – ponad 20% r/r. Tegoroczną produkcję kapusty GUS ocenia na niespełna 0,9 mln t wobec 1,16 mln t rok wcześniej. Spadek jej zbiorów skutkuje wysokimi cenami na rynku krajowym. Wśród prognozowanych przez GUS kategorii uwagę należy zwrócić także na 13% zmniejszenie zbiorów cebuli oraz 15% marchwi do poziomu odpowiednio 560 i 700 tys. t. O niespełna 10% do 300 tys. t obniżyć się mogą zbiory buraków czerwonych. Ostateczne plonowanie i zbiory warzyw, jak zastrzega GUS, uzależnione będą od dalszego przebiegu warunków pogodowych.

Brak opadów i wysokie temperatury w lipcu i sierpniu br. spowodowały znaczne straty w uprawach ziemniaków. GUS szacuje, że w porównaniu do roku poprzedniego ich zbiory zmniejszyć się mogą o 19% do 6,2 mln t. Plony ziemniaków mogą być aż o 30,1% niższe od ubiegłorocznych.

Źródło: AgroTydzień z dnia 29.09.2015 roku