Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przetwórnia KAMPOL – FRUIT złożyła wniosek o upadłość.

Przetwórnia KAMPOL – FRUIT złożyła wniosek o upadłość.

2 października br., w sądzie rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości przetwórni KAMPOL – FRUIT. Co stanie się z firmą i długami dostawców owoców i warzyw?

Duże długi przetwórni

Spółka KAMPOL – FRUIT z Białej Rawskiej to firma przetwarzająca owoce, która znalazła się w centrum uwagi branży sadowniczej pod koniec ubiegłego roku. Dostawcy owoców i warzyw przez wiele miesięcy nie otrzymywali bowiem zapłaty za dostarczone produkty, a firma popadała w coraz większe długi.

Rok temu informowaliśmy o kontrowersyjnych warunkach proponowanego układu. Wcześniej zarząd spółki złożył wniosek o restrukturyzację, lecz warunki były dość krzywdzące dla wierzycieli, czyli dostawców owoców. Zaczęli się więc oni jednoczyć i działać przeciwko zatwierdzeniu tego układu.

Równo rok temu miał miejsce protest pod siedzibą firmy w Rykach. Później zaalarmowali oni służby, że z zakładu wyjeżdżają przetwory, a ich długi nie są dalej spłacane. W rezultacie, po miesiącach działania dostawców przyniosły oczekiwany skutek i wniosek o krzywdzące warunki restrukturyzacji odrzucono.

Jakie skutki pociąga za sobą upadłość firmy?

Upadłość firmy pociąga za sobą bardzo poważne skutki zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i jego majątku, wierzycieli oraz pracowników. Zostały one szczegółowo uregulowane w przepisach Prawa upadłościowego. Do najważniejszych z nich zalicza się:

  • Uznanie – wraz z dniem ogłoszenia upadłości – majątku upadłego za masę upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli;
  • Utratę przez upadłego prawa zarządu swoim majątkiem na rzecz syndyka masy upadłości;
  • Możliwość zwolnienia wszystkich pracowników – w tym nawet chronionych na podstawie szczególnych przepisów, np. emerytalnych;
  • Likwidację masy upadłości i przeznaczenie tak pozyskanych funduszy na rzecz spłaty wierzycieli, zgodnie z przyjętym planem spłaty.

Wobec tego jasne jest, że upadłość firmy ogłaszana w sądzie najczęściej prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa upadłego. Warto pamiętać, że w przypadku spółek prawa handlowego oznacza to w konsekwencji ich wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, co ostatecznie kończy ich byt prawny.

źródło: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura sprawy: LU1S/GU/696/2023 

www.sad24.pl