Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przetwórstwo i handel rolno-spożywczy w rękach nowego departamentu

Przetwórstwo i handel rolno-spożywczy w rękach nowego departamentu

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji o aktualnej sytuacji i wyzwaniach na poszczególnych rynkach rolnych w gronie przedstawicieli organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego oraz wypracowania wspólnego działania z uwzględnieniem szeroko pojętej polityki Unii Europejskiej – powiedział minister Czesław Siekierski podczas III Forum Producentów Żywności, zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Federację Gospodarki Żywnościowej RP.

Szef resortu rolnictwa poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego. Minister wyraził przekonanie, że należy zająć się kwestią poziomu marży na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego.

– W ministerstwie powstanie departament, który będzie się zajmował obszarami przetwórstwa rolno-spożywczego, i w dużej skali, i małym przetwórstwem, a także obszarami związanymi z handlem. Chcemy utrzymać dialog w łańcuchu żywnościowym, począwszy od rolnika aż do konsumenta – żebyśmy rozmawiali o tym, jak sprawiedliwie dzielić się marżą – poinformował minister.

Sytuacja w poszczególnych branżach

Minister Czesław Siekierski zauważył, że dzisiejsze wydarzenie to okazja do wymiany poglądów o tym, jaka jest sytuacja w poszczególnych branżach.

– Głównym tematem dzisiejszej dyskusji są problemy ze stabilnością rynku i brak opłacalności produkcji. W minionym roku obserwowaliśmy z jednej strony wzrost cen środków produkcji, a z drugiej spadające ceny produktów rolnych. I to decyduje o opłacalności – podkreślił szef resortu rolnictwa i poinformował, że na konferencji odbywa się dyskusja o tym, jak poprawić stabilność w sektorze rolnym.

Minister Siekierski zauważył, że następuje pogłębiona konsolidacja poszczególnych branż.

– Prowadzimy szeroką formę dialogu z różnymi organizacjami, związkami rolniczymi. Uważam, że trzeba wsłuchać się w to co mówią rolnicy, co mówią branże, jaka jest sytuacja i jak my możemy współdziałać – poinformował szef resortu rolnictwa.

www.gov.pl/rolnictwo