Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > „Przewodnik dla Wnioskodawców” ubiegających się o dofinansowanie kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych

„Przewodnik dla Wnioskodawców” ubiegających się o dofinansowanie kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych

W związku z opublikowanym w ramach nowej polityki promocyjnej, przez Komisję Europejską w dniu 4 lutego 2016 roku, zaproszeniem do składania przez beneficjentów propozycji „prostych” programów promocyjnych, Komisja Europejska opracowała i zamieściła na poniższej stronie internetowej „Przewodnik dla Wnioskodawców”:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/simple-04-2016/1702684-agriprod-guide-applicants-simple-16_pl.pdf

Przedmiotowy dokument ma na celu udzielenie najważniejszych informacji potencjalnym Wnioskodawcom, ubiegającym się o współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych i należy go traktować jedynie jako przykład. W rzeczywistości formularze i wzory internetowe udostępnione w ramach elektronicznego systemu składania wniosków na portalu dla uczestników mogą różnić się od przykładów podanych w ww. dokumencie. Wnioski muszą być przygotowane i przesłane za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków, dostępnego na portalu dla uczestników.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2016 roku.

Zadaniem niniejszego przewodnika jest pomoc Wnioskodawcom w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, które mogłyby się pojawić w związku z powyższym.

W przypadku dalszych pytań dostępne są również następujące opcje:

Zanim jednak skontaktują się Państwo z Helpdeskiem Chafea, prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.