Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przez ceny energii w Europie może zabraknąć opakowań

Przez ceny energii w Europie może zabraknąć opakowań

Szef Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych Alexandre Dangis wezwał władze UE do działań w sprawie wysokich cen prądu. Zbyt droga energia to brak opakowań dla tysięcy produktów.

  • Ceny energii dla firm z branży wzrosły średnio dwukrotnie.
  • Wielu firmom grozi zapaść finansowa.
  • Następstwem problemów branży może być brak opakowań.

– Nie potrzebujemy długoterminowych wizji sięgających 2030 r. lub dalej, gdy obecnie nasze firmy próbują przetrwać z dnia na dzień, mierząc się z dużym odpływem środków pieniężnych na skutek niekontrolowanego wzrostu cen energii – powiedział Dangis.

Rekordziści muszą płacić za energię nawet o 750 proc. więcej

Niektóre firm zrzeszone w stowarzyszeniu już znalazły się w trudnym położeniu w związku z wysokimi cenami energii.

Choć niektórym firmom udało się na razie uniknąć wzrostu kosztów ze względu na obowiązujące kontrakty na dostawy energii, to od początku roku koszty energii elektrycznej wzrosły w branży średnio dwukrotnie.

Jednak już teraz wiele firm z branży jest zmuszonych płacić za energię elektryczną stawki nawet o 750 proc. wyższe niż na początku roku. W niektórych krajach do wzrostu kosztów energii dołączyły również podwyżki płac, co postawiło przetwórców przed dylematem, czy kontynuować produkcję, czy zatrzymać linie technologiczne.

To z kolei może poważnie zagrozić przerwaniem dostaw kluczowych towarów pakowanych w UE. W przypadku niektórych gałęzi przemysłu kontynuowanie produkcji w niektórych państwach stoi pod znakiem zapytania z ekonomicznego punktu widzenia, nie ma też widoków na inwestycje i dalszy rozwój w obliczu dużej niepewności panującej na rynku. Skutki zamknięcia zakładów zaczynają już uderzać w europejską bazę przemysłową.

W tej sytuacji Dangis wezwał Komisję Europejską, Radę Ministrów i Parlament Europejski do uzgodnienia i przedłożenia propozycji natychmiastowych działań na szczeblu EU koniecznych dla utrzymania funkcjonowania łańcuchów wartości

Branża zatrudnia na terenie krajów Unii ponad 1,6 mln pracowników

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych reprezentuje 50 tys. firm zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych, z których większość to firmy rodzinne, i zatrudniających łącznie ponad 1,6 miliona pracowników na terenie całej Europy.

9 września br. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych wystąpił do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z pismem, w którym zaproponował zamrożenie cen energii na kolejny rok, wprowadzenie dodatkowych ulg dla przedsiębiorców z branż energochłonnych, zablokowanie marż wytwórców energii do czasu zwiększenia konkurencyjności na rynku wytwórców oraz zablokowanie hurtowych cen energii na rok 2023 w układzie koszt plus średnia marża wieloletnia.

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób.

www.wnp.pl