Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Puszki objęte systemem depozytowo-kaucyjnym. Organizacje producenckie opowiadają się za tym rozwiązaniem

Puszki objęte systemem depozytowo-kaucyjnym. Organizacje producenckie opowiadają się za tym rozwiązaniem

Za objęciem puszek systemem depozytowo-kaucyjnym, jeśli oznaczałoby to pobieranie za ten rodzaj opakowania kwoty depozytu i jej oddawanie przy zwrocie pustego opakowania, opowiada się 60 proc. konsumentów – wynika z badania przeprowadzonego przez SWReseach. Jeszcze większy odsetek osób deklaruje zwrot puszek po napojach do sklepów. W obawie przed brakiem surowca producenci optują, aby objąć puszki systemem depozytowym.

Polscy konsumenci widzą potrzebę włączenia puszek po napojach do przyszłego systemu depozytowo-kaucyjnego. Aż 94 proc. respondentów deklaruje gotowość do zwrotu puszek po napojach do sklepów i odbioru pobranego przy zakupie napoju depozytu, natomiast 77 proc. uważa, że objęcie puszki systemem depozytowo-kaucyjnym przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Za takim rozwiązaniem są też organizacje: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie reprezentujące firmy wprowadzające napoje na rynek oraz Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Według wyżej wymienionych organizacji, objęcie puszek systemem kaucyjnym jest najefektywniejszym i najpewniejszym sposobem na zapewnienie obiegu zamkniętego tego materiału opakowaniowego. Argumentują, że puszka po napojach, w tym po piwie, stanowi ok. 1/3 opakowań napojowych na rynku i brak tego typu opakowania znacząco osłabiłoby polski system depozytowo-kaucyjny.

Filip Piotrowski z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste wymienia, że dotychczas 24 kraje wprowadziły lub planują wdrożyć system kaucyjny. Wszystkie 11 działających systemów kaucyjnych obejmuje metalowe puszki. 7 pozostałych państw, które już mają szczegółowe dane na temat kształtu systemu także zdecydowały o zbieraniu puszki w ramach kaucji.

– Tylko takie podejście gwarantuje redukcję zaśmiecania, maksymalizację poziomów zbiorki i czystość surowca. Wzrost Ilości zebranych puszek spowoduje wykładniczy wzrost produkcji tego typu opakowań na bazie recyklatu, co ma kapitalne znaczenie dla rozwoju GOZ oraz redukcji emisji CO2. Nie ma najmniejszego powodu, by nie stało się tak w Polsce – uważa.

Zdaniem pomysłodawców rozwiązania, zarówno obecne, jak i przyszłe obowiązkowe poziomy zbiórki i recyklingu wymagają efektywnego ekonomicznie i środowiskowo systemu. „Nie może on, tak jak ma to miejsce dzisiaj opierać się wyłącznie na przypadkowych osobach, dorywczo zbierających tego typu odpady, do czego motywuje je wysoka obecnie cena zebranego surowca. Należy zbudować system, który będzie odporny na wahania cen lub działanie innych czynników społeczno-gospodarczych, które mogą wpłynąć na osiągane poziomy zbiórki tych opakowań, a co za tym idzie na poziom ich recyklingu. Jeśli np. cena aluminium spadnie, nie będzie zachęty do zbierania surowca” – podają.

Producenci napojów twierdzą, że obecnie stosowany sposób zbiórki nie ma żadnego potencjału do zwiększenia jego efektywności, co w perspektywie zwiększających się systematycznie wymagań dotyczących poziomów recyklingu metali, negatywnie wpłynie na możliwość realizacji tych zobowiązań przez firmy wprowadzające tego typu produkty na rynek. W konsekwencji będą ponosić wysokie kary.

– System  depozytowo-kaucyjny zapewni stałą i pewną zbiórkę puszek po napojach i piwie na bardzo wysokim, około 90 proc. poziomie, czyli wyższym o ok. 10 punktów procentowych od obecnie osiąganych rezultatów. Przekłada się to na ok. 400 milionów puszek rocznie więcej zebranych i poddanych recyklingowi niż ma to miejsce dziś. Jednocześnie puszka z opłatą depozytową będzie instrumentem, który pomoże małym sklepom w utrzymaniu lojalności konsumentów – uważa Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

Bartłomiej Morzycki dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie dodaje, że objęcie systemem depozytowo-kaucyjnym puszek po napojach zapewni stały, zrównoważony strumień tego surowca dla hut metali, co stanowi podstawę do podejmowania przez nie decyzji inwestycyjnych dotyczących zwiększenia potencjału produkcyjnego. – Dodatkowo będą one miały zapewniony popyt na zrecyklowany surowiec, choćby ze względu na wewnętrzne cele producentów napojów i piwa w zakresie zrównoważonego rozwoju – podsumowuje.

www.wiadomoscihandlowe.pl