Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zmniejszenie ilości odpadów, które powstają z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim.

Ilość odpadów w ocenach i morzach stale rośnie. Pod względem ilościowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowią 50 proc. wszystkich odpadów, które występują w środowisku morskim.

Odpady z tworzyw sztucznych mają negatywny wpływ na wiele gatunków, które występują w środowisku morskim, takich jak: żółwie, wieloryby, ptaki oraz niektóre gatunki ryb bądź skorupiaków. Zwierzęta giną zaplątane w odpady albo mylą je z pożywieniem, przez co finalnie tworzywa sztuczne mogą trafić do łańcucha pokarmowego człowieka. Poza szkodliwym oddziaływaniem na środowisko naturalne, a także potencjalnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi, odpady morskie z tworzyw sztucznych mają negatywny wpływ na takie rodzaje działalności jak turystyka, rybołówstwo czy żegluga. Dochodzi również do utraty wartościowego materiału, który staje się odpadem mimo, że mógłby zostać ponownie wprowadzony do gospodarki.

Zgodnie z nowymi przepisami, m.in. zakazane będzie wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, patyczki), talerze, słomki, czy pojemniki na posiłki i napoje ze styropianu.

Wprowadzony zostanie obowiązek umieszczania na produktach informacji dotyczących m.in. obecności tworzyw sztucznych w wyżej wymienionych produktach, a także o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko, tj. zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobach unieszkodliwiania odpadów w przypadku niniejszych artykułów. Dotyczy m.in. chusteczek nawilżanych, podpasek higienicznych, wyrobów tytoniowych z filtrami oraz kubków na napoje.

www.gov.pl/premier