Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Raport suszowy: Pomimo sygnałów poprawy, niedobór wody nadal stanowi wyzwanie na wielu obszarach

Raport suszowy: Pomimo sygnałów poprawy, niedobór wody nadal stanowi wyzwanie na wielu obszarach

W dziewiątym okresie raportowania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), trwającym od 11 czerwca do 10 sierpnia 2023 roku, ujawniono zarówno pozytywne, jak i niepokojące wieści dotyczące deficytu wody dla roślin uprawnych w Polsce. Choć obserwowano pewne znaki poprawy, niedobór wody wciąż stanowił wyzwanie na wielu obszarach kraju.

Krytyczny niedobór wody na wschodnich pojezierzach Polski

Według raportu IUNG, w dziewiątym okresie raportowania zaobserwowano zmniejszenie deficytu wody dla roślin uprawnych w porównaniu do poprzednich okresów. Mimo to, cały kraj nadal zmagał się z niedoborem wody, a najbardziej krytyczne sytuacje występowały na wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego oraz Niziny Wielkopolskiej, gdzie deficyt wynosił od -160 do -199 mm. Wskaźniki te wskazują na konieczność nadal podejmowania działań w celu zarządzania zasobami wodnymi.

Obszary dotknięte suszą w Polsce 

Wpływ suszy rolniczej był szczególnie widoczny w pięciu województwach

 • Łódzkim, 
 • Kujawsko-Pomorskim, 
 • Wielkopolskim,
 • Mazowieckim 
 • Warmińsko-Mazurskim. 

Susza w 8 uprawach. Najgorzej ma się kukurydza na kiszonkę 

Raport wskazał, że susza miała znaczący wpływ na osiem rodzajów upraw monitorowanych przez IUNG. 

 • kukurydza na kiszonkę,
 • kukurydza na ziarno, 
 • krzewy owocowe, 
 • rośliny strączkowe, 
 • warzywa gruntowe, 
 • tytoń, 
 • ziemniaki, 
 • chmiel.

Z raporty wynika, że największa susza wystąpiła wśród pól, na których uprawiano kukurydzę przeznaczoną na kiszonkę. Problem suszy wystąpił w 342 gminach (co stanowi 13,81% wszystkich gmin w Polsce). To oznacza, że wystąpienie suszy zmniejszyło się o 47,35 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim okresem raportowania. Ponadto, susza dotknęła 2,32% powierzchni użytków rolnych w kraju, co jest spadkiem o 21,03 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

www.agroprofil.pl