Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rekompensaty dla producentów owoców i miodu w związku z importem z Ukrainy

Rekompensaty dla producentów owoców i miodu w związku z importem z Ukrainy

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o podjęcie działań na rynku owoców mających na celu ograniczenie importu owoców i półproduktów owocowych, koncentratów, mrożonej oraz miodu z Ukrainy. Otwarcie tranzytu przez nasz kraj umożliwił zalanie polskiego rynku produktami kiepskiej jakości, które zawierają niedozwolone środki chemiczne i rozchwiało rynek krajowy na zbyt owoców i półproduktów, co bezpośrednio przekłada się na tragiczną sytuację producentów owoców.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie rekompensat dla producentów owoców.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o podjęcie działań na rynku owoców mających na celu ogranczenie importu owoców I półproduktów owocowych, koncentratów, mrożonej oraz miodu z Ukrainy. Otwarcie tranzytu przez nasz kraj umożliwił zalanie polskiego rynku produktami kiepskiej jakości, które zawierają niedozwolone środki chemiczne. Jak wynika z bazy danych Komisji Europejskiej RASFF w tym roku służby zgłosiły 79 raportów o niedozwolonych substancjach w systemie wczesnego ostrzegania o żywności I paszy. Bezpośrednio niekorzystne wpływa to na markę rodzimych produktów.

W dramatyczny sposób rozchwiany został rynek krajowy na zbyt owoców i półproduktów, co bezpośrednio przekłada się na tragiczną sytuację producentów owoców.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi, aby wzorem rekompensat dla producentów zbóż wprowadzić rekompensaty dla producentów owoców i miodu.

www.e-sadownictwo.pl