Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rekordowe zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w listopadzie 2014 r.

Rekordowe zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w listopadzie 2014 r.

Zapasy jabłek w wielu krajach Unii Europejskiej były znacznie wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Według WAPA, w krajach, które dostarczają dane o wolumenie magazynowanych jabłek, na dzień 1 listopada br. były one o 10,2% wyższe niż przed rokiem. Największy wolumenowo przyrost nastąpił w Polsce, gdzie stan zapasów został oceniony na 1,725 mln t, tj. o 250 tys. ton więcej (+16,9%) niż na początku listopada przed rokiem, co było rekordem jeśli chodzi o polskie zapasy jabłek w tym okresie.

Wzrost ten wynikał ze zwiększenia produkcji w kraju i również, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, ze spadku wolumenu eksportu. Dodając do wspomnianej różnicy w zapasach jabłek, wolumen owoców sprzedanych do Rosji w ubiegłym sezonie od listopada do czerwca (467 tys. t), można zauważyć, że w krajowych przechowalniach i chłodniach w stosunku do sezonu 2014/2015 znajduje się o ponad 700 tys. ton jabłek więcej, które będą musiały być rozdystrybuowane na rynku krajowym i rynkach eksportowych poza Rosją.

W największym stopniu, biorąc pod uwagę strukturę odmianową jabłek, zwiększył się wolumen zapasów odmiany Idared, a także Golden Delicious. W obu przypadkach był to wzrost wielkości 40 tys. ton.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej, dla których WAPA przestawiła dane, największą dynamiką wzrostu zapasów charakteryzowały się Niemcy. W stosunku do 1 listopada 2013 roku zwiększyły się one o 46% tj. o blisko 120 tys. t. Przyczyną był wzrost zbiorów jabłek w stosunku do wyjątkowo niekorzystnych w 2013 roku  (wzrost o 29% do 1,04 mln t). Jest to o tyle istotne, gdyż Niemcy w ostatnich sezonach były największym odbiorcą polskich jabłek spośród krajów Wspólnoty, i są znacznym partnerem handlowym dla krajów takich jak Francja, Włochy czy też Holandia. Będzie to czynnik negatywnie wpływający na eksport z Polski do krajów UE w dalszej części sezonu.

W znacznym stopniu pod względem ilościowym zwiększyły się również zapasy w Belgii (+57 tys. t  do 241 tys. t) a także w Hiszpanii (+ 29 tys. t do 242 tys. t). Krajami w których odnotowano spadki wolumenu zapasów, spośród analizowanych państw, były tylko Francja oraz Holandia. Spadek wyniósł odpowiednio 10,6 i 18,2% do 618 i 229  tys. t. O ile w przypadku Francji spadek związany był z obniżeniem produkcji w bieżącym roku (-6%), to już w Holandii nastąpił mimo prognozowanego zwiększenia się zbiorów (+11% do 350 tys.t). W dużej mierze spowodowane było to zmniejszeniem importu jabłek do tego kraju (w okresie VII-XIII 2014 r. wg Eurostatu był o 30,5 tys. t niższy r/r), a także możliwego wycofania z rynku części krajowej produkcji.

Źródło: AgroTydzień Bank BGŻ z dnia 08.12.2014 roku