Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rezolucja ONZ w sprawie plastiku. Co o niej wiemy?

Rezolucja ONZ w sprawie plastiku. Co o niej wiemy?

W środę 2 marca Zgromadzenie ONZ ds. środowiska przyjęło rezolucję, która ma spowodować, że powstaną prawne instrumenty, pozwalające walczyć z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem oraz wydłużyć cykl życia plastikowych opakowań.

ONZ w projekcie rezolucji zapisało, że zanieczyszczenie plastikiem ma charakter ponad graniczny i musi zostać zablokowane wspólnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania i możliwości poszczególnych krajów.

Instytucja podkreśliła, że należy stworzyć międzynarodowy instrument prawny dotyczący zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, także w środowisku morskim. W drugiej połowie tego roku pracę rozpocząć ma międzyrządowy komitet negocjacyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie stosownych propozycji rozwiązań. W przegłosowanym projekcie rezolucji zapisano, że ma on pracować do 2024 roku. Zwrócono również uwagę, że niektóre zobowiązania prawne będą wymagały stworzenia instrumentów wsparcia technicznego i finansowego, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Ich określenie i pomoc tym krajom będzie jednym z podstawowych zadań komitetu. Co ważne, ONZ nie chce wprowadzać jednakowych rozwiązań we wszystkich krajach i stawia na elastyczność części wdrażanych środków w zależności od kraju.

ONZ podkreśla, że powołany komitet ma wypracować rozwiązania, które będą zarówno wiążące, jak i dobrowolne, oparte na kompleksowym podejściu do całej sytuacji, w tym do kwestii życia plastikowego odpadu. Komitet ma za zadanie wypracować konkretne cele nowego instrumentu, promować zrównoważoną produkcję i konsumpcję plastiku, szczególny nacisk kładąc na projektowanie opakowań, zarządzanie odpadami oraz rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Zadaniem komitetu będzie też promocja międzynarodowych środków i przedsięwzięć zmierzających do redukcji zanieczyszczenia plastikiem.

Poza tym komitet będzie rozwijał, wdrażał i aktualizował plany wdrażania tego typu rozwiązań w poszczególnych krajach. W planach jest również zachęcanie przedstawicieli krajów członkowskich oraz sektora prywatnego do promowania prośrodowiskowych działań w swoich regionach.

Komitet ma również zachęcać poszczególne kraje do tego, aby zapewniały dodatkowe środki budżetowe na realizację postanowień rezolucji ONZ i walkę z zanieczyszczeniem plastikiem.

www.wiadomoscihandlowe.pl