Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rosja importuje coraz wiecej drzewek jabłoni

Rosja importuje coraz wiecej drzewek jabłoni

Produkcja jabłek w Rosji rośnie, jednak wciąż znaczącym ograniczeniem jest niewystarczająca ilość materiału szkółkarskiego, którego coraz więcej trzeba importować z zagranicy – podaje raport USDA. Tylko w ciągu pierwszej połowy 2018 Rosja zaimportowała 19,8 milionów drzewek.

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku Rosjanie posadzili 7 053 hektarów nowych sadów i plantacji owoców jagodowych. Około dwie trzecie tych tej powierzchni zostało obsadzone jabłoniami. Jabłka pozostają najpopularniejszym owocem w Rosji i stanowią około 77% upraw wieloletnich.

Szacuje się w nadchodzącym sezonie całkowita produkcja jabłek wyniesie 1 503 100 ton, co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Według ekspertów plon handlowy wyniesie 800 000 ton, co stanowi wzrost o 15 procent w porównaniu z 2017 rokiem.

Rosstat podaje, że średnie plony w sadach wzrosły z 10,8 ton na hektar w 2013 do 13,6 ton w 2017 roku.  Natomiast w samym Południowym Okręgu Federalnym i Okręgu Północnym Kaukazie, gdzie zlokalizowane jest 80% rosyjskich sadów towarowych średni plon z hektara wzrósł z 19,2  ton do 20,2 ton z hektara. Producenci udoskonalają technikę uprawy stosując lepsze środki ochrony roślin i nawozy.

Poprawia się również sytuacja z obiektami przechowalniczymi. Powstały nowe chłodnie na 213 400 ton jabłek. Łącznie Rosjanie posiadają bazę przechowalniczą na 516 tys. ton.

Tym, co ogranicza rozwój rosyjskiego sektora ogrodniczego jest niewystarczająca dostępność materiału nasadzeniowego. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że Rosja produkuje około 10 milionów drzewek, przy czym import osiągnął 15 milionów sztuk w 2017 roku i aż 19,8 milionów w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 r.

Tylko kilka gospodarstw szkółkarskich produkuje materiał nasadzeniowy dla sadów towarowych, a zatem wysokiej jakości materiał pod względem produktywności czy odporności na mróz jest niewystarczający.

Innym ograniczeniem jest niewielki dostęp do nowoczesnych technologii. Deficyt utrzymuje się na poziomie do 25% w przypadku ciągników i 34% w przypadku opryskiwaczy.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 05.03.2019 roku