Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rosja wyprodukowała tylko 1/3 owoców zaspokajających jej potrzeby

Rosja wyprodukowała tylko 1/3 owoców zaspokajających jej potrzeby

Z danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa wynika, że w 2014 r. w Rosji udało się zapewnić podaż dla jedynie 1/3 popytu ludności  na owoce. Podstawą do tych wyliczeń były normy żywieniowe, według których na jedną osobę powinno przypadać w ciągu roku 75 kg owoców. Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego w 2014 r. produkcja owoców (włączając w to owoce jagodowe) wyniosła w Rosji 2,98 mln ton, podczas gdy potrzeby ludności były na poziomie 10,7-11 mln ton.

W celu poprawy tych wyników w 2015 r. planowane są w Rosji nowe nasadzenia drzew i krzewów owocowych na powierzchni ponad 10 tys. ha. W tym celu w 2015 r. przewidziano w budżecie  1,98 mln rubli na subsydiowanie inwestycji.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 25.03.2015 roku