Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rosyjski import jabłek w VII-XII 2014

Rosyjski import jabłek w VII-XII 2014

BGŻ

Import jabłek przez Rosję w II półroczu 2014 roku zmniejszył się o 35% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem wynosząc 300,3 tys. t (za Foodnews). Wprowadzone embargo na kraje Unii Europejskiej oraz Mołdawię, a także sytuacja ekonomiczna w Rosji, spowodowana kryzysem w tym państwie, były głównymi czynnikami spadku przywozu. Najbardziej na spadek wpłynęło ograniczenie dostaw z Polski, która rok wcześniej (II półrocze 2013 r.) była największym dostawcą jabłek do Rosji, odpowiadając za 30% rosyjskiego importu tych owoców.

Największym eksporterem jabłek do Federacji Rosyjskiej w drugiej połowie 2014 roku była natomiast Serbia, z wolumenem dostaw  na poziomie 88,6 tys. t. Udział Serbii w eksporcie jabłek na rynek rosyjski zwiększył się z 12,1 do 29,5% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Biorąc pod uwagę okres od lipca do grudnia 2014 roku, istotnego znaczenia w imporcie do Rosji nabrała Białoruś, oraz kraje takie jak Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Wzrost importu z krajów, które nie zostały objęte embargiem, zastąpił jedynie 42% dostaw w porównaniu z rokiem poprzednim. O ile w trzecim kwartale 2014 r. brak importu z Polski nie był istotnie odczuwalny dla Rosji, to już w czwartym kwartale minionego roku dynamika spadku wyraźnie przyspieszyła. Wzrost eksportu jabłek z krajów spoza Unii Europejskiej, w tym spoza Polski, w coraz mniejszym stopniu pokrywał zapotrzebowanie rynku rosyjskiego (mierzonego wielkością importu jabłek w VII-XII 2013 r. ). Z danych zaprezentowanych przez Foodnews wynika, że łączne dostawy jabłek na rynek rosyjski w miesiącach październik- grudzień 2014 r. wyniosły 179 tys. t i były o 44% niższe niż przed rokiem, podczas, gdy w trzecim kwartale pokrywały one aż 86% dostaw z roku ubiegłego.

Źródło: AgroTydzień z dnia 02.03.2015 roku