Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rusza FENG, największy program funduszy unijnych.

Rusza FENG, największy program funduszy unijnych.

Firmy, w tym mikro i małe, będą mogły dostać w 2023 r. nawet 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł) wsparcia. Pierwsze konkursy startują już na początku lutego. Będzie można dostać wsparcie na inwestycje w nowoczesne technologie i badania.

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to nowy program wsparcia dla firm. Został już przyjęty harmonogram naboru wniosków, a pierwszy, w tzw. ścieżce SMART, ma ruszyć 7 lutego 2023 r. – Głównym celem FENG jest tworzenie silnej zachęty dla przedsiębiorstw do angażowania w działalność badawczo-rozwojową i innowacje – mówi Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.

FENG to kontynuacja popularnych w zeszłych latach programów — Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój. Obecny program dotyczy lat 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło już również kryteria wyboru projektów dla niektórych instrumentów, m.in. wsparcia dla przedsiębiorców.

Ze wsparcia w ramach FENG, w zależności od konkursu, mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, jeśli ich roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro – tłumaczy Maria Leszczyńska.

Program dotyczy również:

małych i średnich firm (MŚP),

dużych przedsiębiorstw,

konsorcjów naukowo-przemysłowych, organizacji badawczych, jednostek naukowych, uczelni wyższych, instytucji wspierających biznes, organizacji pozarządowych i organizacji administracyjnych.

— Na realizację całego programu na lata 2021 – 2027 przeznaczono ok. 7,9 mld euro. Można dostać bezzwrotne dotacje, ale też instrumenty gwarancyjne i finansowe – mówi Maria Leszczyńska, menedżer ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Nowością w FENG jest tzw. podejście modułowe, które będzie stosowane w ścieżce SMART. Musimy to wyjaśnić, bo konkretne działania firmy i dofinansowanie na nie, muszą wpisywać się w te moduły. Dwa są obowiązkowe, a pięć fakultatywnych.

W ramach jednego projektu można więc sfinansować poszczególne moduły obejmujące:

działania badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji (moduł obowiązkowy),

— infrastrukturę badawczo-rozwojową, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację i kompetencje (moduły fakultatywne).

Duże firmy, jeśli chcą dostać dofinansowanie, muszą obowiązkowo prowadzić działania badawczo-rozwojowe. Mogą też — ale to już tylko opcja, a nie obowiązek — wdrożyć innowacje, a więc wdrożyć wyniki tych prac badawczo-rozwojowych.

Mniejsze firmy mają wybór. Moduł badawczo-rozwojowy nie jest dla nich obowiązkowy, mogą wybrać jedynie wdrożenie innowacji. Innymi słowy, wniosek o dofinansowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach musi obejmować jeden z dwóch modułów, czyli:

— prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub

— wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (wdrożenie innowacji).

Więcej informacji w linku: www.businessinsider.com.pl