Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rynek produktów roślinnych w Polsce – nowy raport Innova

Rynek produktów roślinnych w Polsce – nowy raport Innova

Już co piąty konsument w Polsce wybiera roślinne zamienniki produktów zwierzęcych – nowy raport wskazuje, że polski rynek żywności plant-based intensywnie się rozwija.

27% Polaków zwiększyło spożycie produktów plant-based

Na pytanie czy w przeciągu minionych 12 miesięcy sięgali po alternatywy dla mięsa i produktów mlecznych 21% polskich respondentów odpowiedziało twierdząco. Ponadto 27% z nich zadeklarowało zwiększenie spożycia substytutów mięsa w okresie ostatniego roku, podczas gdy zwiększenie spożycia konwencjonalnego mięsa i drobiu odnotowano w przypadku zaledwie 11% uczestników badania.

Odsetek odpowiedzi na pytanie „które z następujących produktów zakupił/-a pan/pani w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?”

Odsetek odpowiedzi na pytanie „czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększył/-a pan/pani spożycie następujących produktów?”

Choć wartości te wciąż są nieco niższe w porównaniu do średniej ogólnoeuropejskiej (odpowiednio 26% i 31%), to jasno pokazują one skalę i potencjał rynku plant-based w Polsce.

Coraz więcej nowych produktów roślinnych na polskim rynku

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że niemal co 10. nowy produkt z sektora żywności i napojów w Polsce deklarowany jest jako wegański.

Wybrane pozycje jako % nowych produktów z sektora żywności i napojów, w tym karmy dla zwierząt i suplementów diety, w Polsce i Europie (2018-2022)

Co więcej, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu produktów określanych jako wegańskie lub plant-based w przeciągu ostatnich 4 lat (2018-2022) zwiększył się w Polsce odpowiednio o 36% i 93% – w obydwu przypadkach oznacza to wzrost znacznie większy niż w Europie ogółem (17% i 34% w tym samym przedziale czasowym).

Główne kategorie nowych produktów wegańskich/plant-based z sektora żywności i napojów w Polsce (2018 vs 2022)

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl