Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rynek zagęszczonego soku jabłkowego

Rynek zagęszczonego soku jabłkowego

BGŻ BNP Paribas

Podaż koncentratu jabłkowego w Polsce w sezonie 2015/2016 może być mniejsza mimo wzrostu produkcji jabłek. Ubiegłoroczny, wysoki przerób owoców był w dużym stopniu konsekwencją zagospodarowania przez przemysł przetwórczy znacznej części jabłek w związku z rosyjskim embargiem. W bieżącym sezonie większa część jabłek może zostać przeznaczona na rynek świeży, zwłaszcza że jak wskazuje TRSK w bieżącym sezonie zwiększyć się może udział jabłek o jakości deserowej w strukturze produkcji. Ceny koncentratu jabłkowego mogą utrzymywać się na wyższym r/r poziomie, ze względu na niskie zapasy tego produktu.

Obecnie według notowań Foodnews, cena kształtuje się na poziomie ok 1,10 euro/kg. Według szacunków IERiGŻ-PIB w Polsce w sezonie 2014/2015 wyprodukowano 335 tys. ton zagęszczonego soku jabłkowego tj. o 55 tys. ton więcej niż w roku poprzednim. W samym tylko okresie od lipca 2014 r. do kwietnia 2015 r. wyeksportowano z Polski 267 tys. t zagęszczonego soku, tj. o 72 tys. t więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim (dane Eurostatu). Dodatkowo biorąc pod uwagę spadek importu, można przypuszczać, że krajowe zapasy ZSJ zmniejszyły się dość wyraźnie w stosunku do roku poprzedniego, co oprócz wpływu na ceny koncentratu, sprzyjać może wzrostowi cen jabłek przemysłowych w bieżącym sezonie. Dodatkowo mniejszej produkcji ZSJ możemy spodziewać się w krajach UE-28, w tym Niemczech oraz Węgrzech, z powodu niskich zbiorów w tych krajach. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na ceny może być sytuacja na rynku chińskim. WAPA, tak jak już pisaliśmy w poprzednim wydaniu Agro Tygodnia, oczekuje, że tegoroczne zbiory jabłek w Chinach zwiększą się o 7,5% w relacji do roku poprzedniego. Z tego powodu prawdopodobnie więcej jabłek w tym kraju trafi również do sektora przetwórczego. W minionym sezonie 2014/2015, spadek produkcji jabłek w tym kraju przełożył się na mniejszy przerób i spadek produkcji koncentratu. W efekcie w 2014 roku (dane UN Comtrade) chiński eksport koncentratu zmniejszył się o 24% w stosunku do 2013 r. do 456 tys. t. Większa produkcja oznacza także mniejsze koszty surowca. Według informacji Foodnews w Chinach na początku bieżącego sezonu ceny skupu jabłek przemysłowych są niższe w relacji do roku poprzedniego, co może przełożyć sią na spadek cen koncentratu poprawić konkurencyjność Chin na globalnym rynku.

Patrząc na oczekiwania co do produkcji chińskiej, zapotrzebowanie na polski koncentrat ze strony Stanów Zjednoczonych i Rosji może się zmniejszyć. W USA czynnikiem spowalniającym import może być również wzrost krajowej produkcji jabłek i większy ich wewnętrzny przerób. Z drugiej strony, na korzyść producentów ZSJ oddziaływać będzie słaby euro w stosunku do USD.

Źródło: AgroTydzień z dnia 17.08.2015 roku