Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 5 kwietnia projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak jak przekonuje rząd, projekt wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów.

„Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku” – czytamy w komunikacie.

Dzięki nowym przepisom określone zostaną kompetencje organów funkcjonujących w ramach systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi. Wprowadzone też zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Ponadto zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to – zdaniem projektodawców – podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Ustawa zniesie też krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Jak zapewnia rząd, rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

www.wiadomoscihandlowe.pl