Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rząd zmienia zasady zatrudnienia cudzoziemców.

Rząd zmienia zasady zatrudnienia cudzoziemców.

Po konsultacjach społecznych rząd zmodyfikował projekt nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Firma będzie miała więcej czasu na poinformowanie wojewodów np. o porzuceniu pracy przez obcokrajowca. Trudniej będzie za to zmienić warunki określone w zezwoleniu na pracę.

Firma łatwiej zatrudni osoby, które przebywają w Polsce na podstawie stempla w paszporcie. Prostsze będzie też polecanie obcokrajowcom pracy w nadgodzinach. Wyjaśniamy, na czym polegają ułatwienia. Rząd wydłużył też okres przerwy w pracy obcokrajowca, który trzeba będzie zgłosić do wojewody. To ukłon w stronę pracodawców. Inne zmiany mogą jednak spowodować, że zatrudnienie cudzoziemców nie będzie tak elastyczne, jak pierwotnie planowano. Tłumaczymy, jakie ograniczenia będą obowiązywać.

Pod koniec czerwca 2022 r. liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion. Dokładnie było ich 1 mln 25 tys. osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. Rząd chce jednak, aby ich zatrudnianie było jeszcze łatwiejsze. Jest to szczególnie ważne w związku z zapaścią demograficzną w Polsce oraz agresją Rosji na Ukrainę, która wywoła napływ migrantów.

Po konsultacjach społecznych zmienić ma się bardzo wiele przepisów, w tym w zakresie pracy zdalnej czy nadgodzin. I to zarówno na podstawie stempla w paszporcie, jak i zezwolenia na pracę wydawanego przez wojewodę. Przedstawiamy najważniejsze nowe rozwiązania, które mają ułatwić angaż pracodawcom lub ograniczyć ewentualne nadużycia i nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie legalności zatrudnienia.

Więcej informacji w linku: businessinsider.com.pl