Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rząd pracuje nad przepisami ujednolicającymi znakowanie żywności wysokiej jakości

Rząd pracuje nad przepisami ujednolicającymi znakowanie żywności wysokiej jakości

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace legislacyjne mającena celu ujednolicenie znakowania produktów wysokiej jakości,wytwarzanych zgodnie z zasadami systemów jakości żywności. Na razieprojekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułówrolno-spożywczych czeka na rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą, aleznamy już jego podstawowe założenia.

Jak tłumaczy resort rolnictwa, celem nowelizacji ustawy jest m.in.wprowadzenie przepisu, na podstawie którego możliwe będzie stosowanieznaku Poznaj Dobrą Żywność w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczychwytwarzanych m.in. w ramach krajowych systemów jakości żywności.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, znak PDŻ będzie mógł byćstosowany w przypadku takich krajowych systemów jakości żywności, jak:Jakość Tradycja (obecnie 195 produktów wytwarzanych przez 109podmiotów), Quality Meat Program (w ramach któego wytwarzana jest młodawołowina i wołowina wysokiej jakości), System Jakości WieprzowinyPQS/Pork Quality System (mięso wieprzowe wysokiej jakości), a takżeSystem Gwarantowanej Jakości Żywności/QAFP. Ten ostatni obejmuje:kulinarne mięso wieprzowe, tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka imłodej polskiej gęsi owsianej, a także wędliny.

– Projektowana regulacja ma za zadanie ułatwienie używania ww. znakujakości producentom wytwarzającym artykuły rolno-spożywcze m.in. wramach systemów jakości żywności uznanych za krajowe. Mając na względziefakt, że wszystkie zaproponowane w projektowanej ustawie systemyjakości żywności obejmują produkty wytwarzane zgodnie ze zdefyniowanąspecyfikacją, a zgodność procesu ich produkcji ze specyfikacją jestweryfikowana przez niezależne akredytowane organy kontrolne, nakładaniena producentów dodatkowego wymagania w postaci ubiegania się o prawo doużywania znaku jakości nie powinno być wymagane – tłumaczy RyszardBartosik, sekretarz stanu w MRiRW.

Przedstawiciel ministerstwa wyjaśnia, że w związku z powyższymwejście w życie projektowanych przepisów umożliwi posługiwanie sięznakiem PDŻ w przypadku produktów wytwarzanych w ramach wspomnianychsystemów jakości.

Resort rolnictwa przekazał, że na obecnym etapie projekt zmianyustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych znajduje sięprzed skierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzeniatego projektu przez Komisję Prawniczą. Projekt musi najpierw zostaćprzyjęty przez rząd, zanim zostanie wniesiony do Sejmu.


www.wiadomoscihandlowe.pl