Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > S2MUR: porozumienie KOWR z IMGW-PIB

S2MUR: porozumienie KOWR z IMGW-PIB

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dr inż. Waldemar Humięcki i Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB dr Janusz Karp zawarli porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnej wymiany danych związanych z realizacją projektu System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

Celem współpracy pomiędzy KOWR i IMGW-PIB jest wykorzystanie m.in. danych meteorologicznych, fenologicznych oraz informacji generowanych w przyszłości przez systemu S2MUR dla potrzeb realizacji zadań ustawowych. KOWR pozyskane dane wykorzysta przy realizacji projektu „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR)”.

Kolejne porozumienie dla S2MUR

Jest to trzecie porozumienie zawarte przez KOWR w celu realizacji projektu S2MUR. Wcześniej podpisaliśmy podobne zobowiązanie z Polską Agencją Kosmiczną, o czym informowaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/porozumienie-kowr-z-polska-agencja-kosmiczna, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (więcej tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-wspolpraca-kowr-z-coboru) oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (szerzej pisaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-wspolpraca-kowr-z-iung-pib).

S2MUR: przetarg na dane satelitarne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wybrał wykonawców w przetargu na usługi dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Łączna wartość wybranych ofert w obu częściach zamówienia wynosi 41,63 mln zł.

W ramach pierwszej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SatRev S.A. z Wrocławia. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR zobrazowania satelitarne z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Wartość zamówienia to 39 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

W ramach drugiej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ProGea 4D Sp. z o.o. z Krakowa. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR nowo pozyskane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, tzw. zobrazowania targetowane.  Wartość zamówienia to 2,63 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/354310/usluga-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur.

Zakończono konsultacje budowy systemu

16 września 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR). Dane satelitarne zostaną wykorzystane do zasilenia systemu S2MUR. Więcej o konsultacjach pisaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-zakonczono-konsultacje-budowy-systemu.

Projekt S2MUR

Projekt S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

www.kowr.gov.pl