Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sejm uchwalił ustawę mającą zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi

Sejm uchwalił ustawę mającą zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi

Sejm uchwalił w czwartek ustawę dotyczącą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Ma ona m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych.

Za nowelizacją głosowało 436 posłów, przeciw było 11, nikt się nie wstrzymał od głosu.

W trakcie prac – podczas i czytania projektu nad ustawą wprowadzono kilka poprawek doprecyzowujących, ponadto zostały wykreślone przepisy, co do których uwagi miała Komisja Europejska. Projekt bowiem podlegał notyfikacji w KE.

W II czytaniu poprawki do projektu zgłosił poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak. Dotyczyły one m.in. umieszczania na opakowaniu produktu informacji o kraju pochodzenia. Ostatecznie zostały one wycofane.

Nowelizacja wdraża unijne przepisy do polskiego prawa.

Uchwalona przepisy dotyczy zmiany zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez IJHARS.

Podczas prac nad projektem zmieniona została jego nazwa na ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przedagrofagami.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Ponadto nowe przepisy dostosowują funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

www.bankier.pl