Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym

Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o rolnictwie ekologicznym odrzucając wszystkie poprawki zgłoszone przez klub KO. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Za ustawą głosowało 308 posłów, przeciw było 148, wstrzymała się jedna osoba.

Wcześniej posłowie w głosowaniu odrzucili 8 poprawek zgłoszonych przez klub Koalicji Obywatelskiej w II czytaniu. Nie uzyskały one także akceptacji sejmowej komisji rolnictwa.

Projekt wpłynął do Sejmu w kwietniu tego roku. Ustawa była rozpatrywana na posiedzeniu komisji rolnictwa dwukrotnie, posłowie zgłosili do niego łącznie 27 poprawek. Ostatecznie do rządowego projektu ustawy zostało wprowadzone 10 poprawek zgłoszonych przez PiS; wszystkie autorstwa posłów opozycji zostały odrzucone.

Ustawa implementuje unijne przepisy do polskiego prawodawstwa. Po wejściu w życie uchwalonej ustawy, straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

W stosunku do obecnej ustawy o rolnictwie ekologicznym, nowa wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie miał on też w kompetencjach wydawanie decyzji i “wiążących poleceń” w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wprowadzą ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej oraz Turcji. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Przepisy ustawy przewidują również zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to ma podnieść wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Ustawa znosi wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to – w ocenie ministerstwa rolnictwa – przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wprowadzają dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznych, co powinno poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami.

Większość przepisów uchwalonej ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Pod koniec grudnia 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było 20 274 producentów żywności ekologicznej (rolników i przetwórców), najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim. Także to województwo przoduje pod względem powierzchni upraw ekologicznych. W sumie w kraju uprawy ekologiczne zajmują ok. ok. 3,5 proc. ogólnej powierzchni (ok. 108,5 tys. ha ).

www.gazetaprawna.pl