Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sejm za utrzymaniem w ustawie o plastiku przepisów ws. preferencyjnego zakupu węgla

Sejm za utrzymaniem w ustawie o plastiku przepisów ws. preferencyjnego zakupu węgla

Sejm nie zgodził się z Senatem, by z ustawy mającej ograniczyć stosowanie jednorazowego plastiku wykreślić przepisy dotyczące preferencyjnego zakupu węgla. Pozwolą one samorządom m.in. na zbycie niesprzedanego węgla osobom z innych gmin po preferencyjnej cenie.

  • Sejm rozszerzył ustawę o jednorazowym plastiku m.in. o przepisy odnoszące się do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
  • Dzięki temu samorządy będą mogły sprzedać niesprzedany węgiel w innych gminach mieszkańcom, którym przysługuje dodatek węglowy. Zniesione będą również limity ilościowe, a także utrzymana będzie preferencyjna cena węgla.
  • Głównym celem noweli o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży.

Sejm odrzucił w piątek dwie z trzech poprawek, jakie do noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw zgłosił Senat. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Poparta przez niższą izbę zmiana miała charakter techniczny. Większości nie zdobyły poprawki, których celem było wykreślenie z noweli niektórych artykułów, jakie zostały wprowadzone podczas prac w Sejmie. Zdaniem senatorów wykraczały one poza pierwotny zakres ustawy i w związku z trybem ich przyjęcia mogły być sprzeczne z konstytucją.

Samorządy będą mogły sprzedać węgiel mieszkańcom, którym przysługuje dodatek węglowy

Sejm bowiem rozszerzył ustawę o jednorazowym plastiku m.in. o przepisy odnoszące się do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dzięki temu samorządy będą mogły sprzedać niesprzedany węgiel w innych gminach mieszkańcom, którym przysługuje dodatek węglowy. Zniesione będą również limity ilościowe, a także utrzymana będzie preferencyjna cena węgla. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku, gdy gminie albo innemu podmiotowi pozostanie niesprzedany węgiel, będą oni mogli ogłosić – nie wcześniej niż w dniu 1 maja br. – sprzedaż końcową tego paliwa. Taka sprzedaż będzie mogła trwać najpóźniej do 31 lipca br.

Na etapie prac sejmowych do nowelizacji dołączono ponadto przepisy odnoszące się do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku. Chodzi w nich o zapewnienie firmom energetycznym możliwości ubiegania się o wypłatę wyrównania stosowanych wobec uprawnionych odbiorców ciepła ulg. pozwolą ponadto na dokonanie jednorazowej korekty wniosku o wyrównanie zgodnie ze skorygowaną ceną dostawy ciepła zastosowaną w okresie rozliczeniowym.

Koniec z jednorazowym produktami. Dyrektywa SUP to reguluje 

Głównym celem noweli o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic – SUP).

Nowe przepisy wprowadzają m.in. bodźce ekonomiczne, które mają ograniczyć stosowanie produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom, takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność (w tym pojemniki typu fast food), z których bezpośrednio są spożywane posiłki.

Nowela zakaże wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 7 dyrektywy UE oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Dotyczy to takich produktów jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów, pojemniki na żywność oraz pojemniki i kubki na napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Nowelizacja przewiduje ponadto obowiązek informowania konsumentów, poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu produktu jednorazowego użytku z plastiku o szkodliwości jego wpływu na środowisko. Taki obowiązek dotyczyć będzie takich produktów jak: podpaski higieniczne, tampony i ich aplikatory, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje.

Nowe przepisy wprowadzają również opłatę – maksymalnie 1 zł – za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Chodzi np. o opakowania, w których serwowane są napoje czy żywność. Opłata będzie doliczona do ceny produktu i naliczać ją będą punkty handlowe. Takie punkty będą musiały jednak zapewnić klientom alternatywę dla jednorazowego kubka z plastiku, który będzie albo z materiału podlegającego biodegradacji, albo będzie wielorazowego użytku. Pobrana opłata ma być przeznaczona na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z takich produktów. Zostanie ona również określona konkretnie w rozporządzeniu.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jednorazowego plastiku

Nowela wprowadza też rozszerzoną odpowiedzialność producentów w związku z wprowadzaniem na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy będą m.in. zobowiązani do wnoszenia opłat. Będzie to np. 20 groszy za 1 kg wprowadzonego do obrotu produktu lub 3 grosze za jedną sztukę. Ostateczne stawki również będą określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe produkty z plastiku będą również ponosić opłaty związane z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych związanych z ograniczeniem stosowania plastiku.

Ustawa określa także, ile tzw. recyklatu będzie znajdowało się w jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych. Od 2025 roku ma być to 25 proc., a od 2030 r. – 30 proc.

Nowela ustala m.in. roczne poziomy selektywnej zbiórki jednorazowych butelek plastikowych, jakie będą musieli osiągnąć producenci wprowadzający na rynek napoje w takich opakowaniach. Od 2025 r. będzie to 77 proc., a od 2029 r. – 90 proc.

Wykonane z plastiku zakrętki i wieczka będą trwale przymocowane

Nowe przepisy przewidują również, że wykonane z plastiku zakrętki i wieczka do pojemników na napoje do 3 litrów będą musiały być trwale do nich przymocowane.

Nowela nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.

Nowelizacja przewiduje też kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

www.portalsamorzadowy.pl