Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sektor przetwórczy nie jest w stanie cenowo zadowolić producentów jabłek deserowych

Sektor przetwórczy nie jest w stanie cenowo zadowolić producentów jabłek deserowych

Rosja jest znaczącym odbiorcą polskich owoców i warzyw. W 2013 roku wywóz owoców i warzyw do Federacji stanowił 43 proc. ogólnego eksportu tych produktów. – Producenci jabłek, w przypadku embarga ze strony Rosji, będą musieli liczyć się z kłopotami w zagospodarowaniu swoich zbiorów – mówi Mariusz Dziwulski, ekspert Banku Gospodarki Żywnościowej.

Głównym produktem, który trafia na rynek rosyjski są oczywiście jabłka – blisko 60 proc. wolumenu eksportu (blisko 680 tys. ton w 2013 roku).

– Ich producenci w przypadku embarga ze strony Rosji będą musieli liczyć się z kłopotami w zagospodarowaniu swoich zbiorów. Pozostałe kanały zbytu nie są na tyle chłonne aby zagospodarować tak znaczącą ilość jabłek. Rynek unijny jest dość wymagający pod względem jakości, do tego występuje znacząca konkurencja jakościowa i wolumenowa ze strony chociażby Włoch – mówi Mariusz Dziwulski, ekspert Banku Gospodarki Żywnościowej.

Eksport jabłek do krajów poza unijnych i poza WNP to zaledwie 1,5% ogólnej wielkości eksportu jabłek a prawdopodobieństwo jego zwiększenia (kraje północnej Afryki i Azji) to raczej perspektywa długoterminowa.

– Ponadto w Polsce nie odnotowuje się tendencji wzrostowej w konsumpcji tych owoców, dlatego nie należy spodziewać się że większe ilości jabłek zostaną zagospodarowane również w kraju. Sektor przetwórczy nie jest natomiast w stanie cenowo zadowolić producentów jabłek deserowych. Należy zatem liczyć się, w przypadku realizacji scenariusza embarga, ze spadkiem cen w sezonie bieżącym. Nie wiadomo jak długo miałoby obowiązywać embargo. Jego skutki w przypadku jabłek dałoby się znacząco odczuć w drugiej połowie sezonu, gdyż to wtedy eksport do Rosji ma swoją kumulację – 80% eksportu jabłek do Rosji w poszczególnych sezonach odbywa się od stycznia do czerwca – dodaje ekspert BGŻ.

Oprócz jabłek embargo uderzyłoby w producentów kapust, które mają być objęte zakazem, a których eksport do Rosji stanowi 50% ogólnego wywozu tych warzyw z Polski.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 31.07.2014 roku