Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Senat przegłosował ustawy o energetykach i systemie kaucyjnym. W jakim kształcie trafią do Sejmu?

Senat przegłosował ustawy o energetykach i systemie kaucyjnym. W jakim kształcie trafią do Sejmu?

Senat podjął ostateczną decyzję w sprawie ustaw o zakazie sprzedaży energetyków małoletnim oraz systemie kaucyjnym. Oto najważniejsze poprawki zaproponowane przez izbę.

Najpierw głosowano nad ustawą o zakazie sprzedaży energetyków. Do ustawy zgłoszono w sumie osiem poprawek. Kluczowe z nich zakładają, że możliwa będzie sprzedaż napojów energetycznych z automatów vendingowych tam, gdzie nieletni nie mają dostępu (np. w zakładach pracy lub na uczelniach wyższych), a także że vacatio legis zostanie wydłużone do 1 lipca 2024 roku.

Poza tym Senat przyjął poprawkę pozwalającą wyeliminować konieczność umieszczania na opakowaniu napoju informacji w ramce o powierzchni 1/10 opakowania. Zlikwidowano też karę dwóch lat ograniczenia wolności za brak odpowiednich oznaczeń. Ponadto w obecnym kształcie ustawy możliwa jest sprzedaż napojów wyprodukowanych przed wejściem w życie ustawy (chodzi o możliwość sprzedaż produktów bez odpowiednich oznaczeń na opakowaniach).

Za było 85 senatorów, wstrzymało się 15.

Rozstrzygnięcie zapadło również w kontekście ustawy o systemie kaucyjnym. Tutaj Senat głosował nad w sumie pięcioma poprawkami i wszystkie one zostały przyjęte. Oznacza to, że system kaucyjny ma zostać nieobjęty VAT-em, a w 2025 roku możliwa będzie zbiórka także poprzez organizacje odzysku i własnymi siłami – poza systemem kaucyjnym. Ponadto limity zbiórki zostały ustawione zbieżnie z zaproponowanymi przez Unię Europejską.

Ostatecznie ustawa została przegłosowana jednomyślnie – poparło ją 97 senatorów. Senatorowie nie głosowali ostatecznie nad poprawką wprowadzającą konieczność objęcia systemem tzw. małpek, czyli małych butelek szklanych.

Teraz obiema ustawami zajmie się Sejm i istnieje spora szansa, że większość poprawek Senatu zostanie odrzucona.

www.wiadomoscihandlowe.pl