Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Soki z jabłek i malin dla uczniów

Soki z jabłek i malin dla uczniów

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci w szkołach otrzymają dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. Rada Ministrów przyjęła dziś, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenie zwiększające do 10 mln zł finansowanie porcji owoców i warzyw, które są dostarczane do szkół.

Nowe rozwiązania

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza przyjęte dziś rozporządzenie:

  • Finansowanie programu, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw w szkole zwiększy się o 10 mln zł. W roku szkolnym 2023/2024 stawka pomocy na jedną porcję owoców i warzyw zostanie podniesiona z 1,10 zł do 1,12 zł.
  • Nowe środki zostaną przeznaczone na dodatkowe porcje soków otrzymanych z jabłek oraz malin.
  • Propozycja pozwoli na uatrakcyjnienie oferty produktów dla dzieci, przy czym nadal będzie gwarantowała zachowanie zdecydowanej przewagi liczby porcji składających się ze świeżych owoców i warzyw, które to w pierwszej kolejności powinny być dostarczone do szkół.

Szacuje się, że w roku szkolnym 2023/2024 z programu skorzysta ponad 1,7 mln zł dzieci z klas I-V w szkołach podstawowych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (Dz.U. 2023 poz. 243).

www.gov.pl/rolnictwo