Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Spadek unijnego eksportu jabłek w sezonie 2016/17 – odwrotne tendencje dla Polski

Spadek unijnego eksportu jabłek w sezonie 2016/17 – odwrotne tendencje dla Polski

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas

Jak wynika z obliczeń BGŻ BNP Paribas, na podstawie wstępnych danych Eurostat, unijny eksport jabłek na rynki trzecie, w sezonie 2016/17 wyniósł 1487,8 tys. t, czyli o 6% mniej niż w poprzednim sezonie.

W największym stopniu do spadku eksportu przyczyniła się mniejsza sprzedaż jabłek przez litewskich, francuskich i włoskich eksporterów. W sezonie 2016/17 z Litwy wyeksportowano 43 tys. t jabłek wobec 157 tys. t w poprzednim sezonie, czyli o 73% mniej. Z kolei z Francji wywieziono o 35% mniej tych owoców, a z Włoch o 9%.

Polska jest największym unijnym eksporterem jabłek na rynki trzecie. W sezonie 2016/17 co drugie wyeksportowane z Unii jabłko miało polski rodowód. Polska była też krajem o największym wzroście wolumenu eksportu w całej Unii. Jak wynika ze wstępnych szacunków Eurostat, w sezonie 2016/2017 z naszego kraju, wyeksportowano do państw trzecich, 746 tys. t jabłek. W porównaniu z poprzednim sezonem (603 tys. t) oznacza to wzrost o 24%. Taki wolumen eksportu był jedynie o 12% mniejszy niż przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga. W poprzednim sezonie różnica ta wynosiła blisko 30%.

Największym odbiorcą jabłek ze Wspólnoty była Białoruś, gdzie wysłano 534 tys. t, czyli o 5% mniej w porównaniu z sezonem 2015/16. Spadek eksportu do tego kraju wynikał ze znacznego zmniejszenia dostaw z Litwy (-80%). 

Co ciekawe, znacząco, bo o 44%, zmniejszył się eksport do Egiptu i wyniósł 142 tys. t. Wzrósł natomiast wywóz do Kazachstanu, do 99 tys. t, czyli o blisko jedną trzecią w relacji rocznej, a także do Arabii Saudyjskiej, do 84 tys. t, czyli o 5% więcej (r/r).

Spadek wolumenu unijnego eksportu jabłek w dużej mierze wynikał z mniejszych, o 6%, zbiorów tych owoców w UE. 

W bieżącym sezonie 2017/18, jak wynika z danych WAPA, oczekiwany jest ponowny spadek unijnej produkcji jabłek, o 21%, do 9343 tys. t. Za blisko połowę tego spadku odpowiedzialna będzie Polska, gdzie zbiory mogą być o około 30% mniejsze. Spadku produkcji oczekuje się również u innych kluczowych, unijnych eksporterów. Zbiory we Włoszech będą mniejsze o 23%, a we Francji o 8%. Mniej zbiorą również Grecy (-10%) i Hiszpanie (-4%).

W związku z tym można oczekiwać, że w sezonie 2017/18 unijny eksport jabłek zmniejszy się. Trudno jest natomiast aktualnie ocenić w jakim stopniu.

Źródło: AgroTydzień z dnia 12.09.2017 roku