Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Spożycie owoców w Rosji szybko rośnie

Spożycie owoców w Rosji szybko rośnie

Na przestrzeni ostatnich lat w Rosji rośnie spożycie świeżychowoców. Osiągnięcie samowystarczalności będzie zatem dużym wyzwaniem dlakraju. Zwłaszcza, jeśli trend się utrzyma.

Rosyjski Bank Rolny podał, że dokońca 2021 roku spożycie świeżych owoców w Rosji wzrosło do 63 kgrocznie (średnio) na osobę. Najciekawszym zagadnieniem jest fakt, żespożycie to wzrosło w ciągu ostatnich 30 lat o niemal 30 kg na osobę. Możnapowiedzieć, że Rosja dosyć szybko „goni” pod tym względem Europę.Niemniej do średniej unijnej nadal Rosjanom daleko. Średnie spożycieowoców UE wynosi 77 kilogramów rocznie na mieszkańca.

Ograniczając się do branżysadowniczej na przestrzeni ostatniej dekady znacząco spadło spożyciejabłek w Polsce. Jest to istotny czynnik wpływający na handel w naszymkraju.  Załóżmy, że w wyniku (przykładowo) skutecznych działańpromocyjnych spożycie jabłek w Polsce wzrośnie o 2 kg na osobę.Zagwarantuje to dodatkowy zbyt na około 75 000 ton jabłek.

Cieszy z kolei wzrost spożycia owocówjagodowych, który najprawdopodobniej nadal będzie rósł. Jest onnajbardziej widoczny w przypadku borówek. Trend ten notujemy w Polsce iwszystkich krajach, gdzie sprzedaje się borówki. W naszym kraju rośnietakże spożycie pozostałych owoców jagodowych.

Rosjanie informują, że na przestrzeni ostatnich lat stale rośnie krajowa produkcja, a spada import. Udziałimportu w strukturze rynku zmniejszył się z 72% do 58%, a udziałprodukcji krajowej wzrósł z 28% do 42%. Nie brakuje również informacji onadchodzącej samowystarczalności Rosji w kwestii produkcji ogrodniczej.Będzie ono tym trudniejsze, jeśli krajowa konsumpcja będzie rosła wdotychczasowym tempie.

www.sad24.pl