Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Spożycie jabłek w Rosji spadnie w tym sezonie o 10 proc.

Spożycie jabłek w Rosji spadnie w tym sezonie o 10 proc.

Bank Gospodarki Żywnościowej

USDA prognozuje, że łączne spożycie jabłek w Rosji w sezonie 2014/2015 wyniesie 1850 tys. ton tj. o 10 proc. mniej niż w sezonie poprzednim. Główną przyczyną spadku będzie mniejsza ilość jabłek dostępnych na rynku rosyjskim. Z uwagi na wprowadzone embargo, import tych owoców do Federacji może być o 20-30 proc. mniejszy niż w sezonie poprzednim wynosząc ok. 900 tys. t. – podali analitycy Banku BGŻ.

Do mniejszego spożycia jabłek skłaniać będą Rosjan prawdopodobnie wyższe ceny tych owoców w całym sezonie 2014/2015. Niemniej, obecnie notowania cen jabłek w rosyjskich marketach wskazują, że są one nawet niższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wg portalu fruitinfo.com we wrześniu br. ceny w Moskwie były do 20 proc. niższe w relacji r/r. Na spadki cen oferowanych producentom jabłek wskazuje również portal Fruit Inform tłumacząc, że są one spowodowane przez dostatecznie wysoką produkcję w kraju i dość stabilne dostawy owoców z zagranicy. Oczekuje się natomiast, że ceny mogą istotnie wzrosnąć po nowym roku, gdy zmniejszeniu ulegną dostawy jabłek ze zbiorów krajowych, a rynek będzie funkcjonował w zdecydowanym stopniu w oparciu o jabłka importowane. Według niektórych oczekiwań, wzrost cen może być nawet dwukrotny (Russian Orchard Association).

Czynnikiem hamującym wzrost konsumpcji jabłek w Rosji, może być również sytuacja na rynkach walutowych. Osłabienie się rubla w stosunku do dolara i euro powoduje presję na wzrost cen jabłek i tym samym ograniczenie zakupów tych owoców. Rosyjska waluta osłabia się od wielu miesięcy. Wg Europejskiego Banku Centralnego w połowie listopada br. kurs eur/rub wynosił 0,017, od połowy 2014 roku notując spadek o 20 proc. Presja na spadek konsumpcji wg USDA nasila się również pod naciskiem malejących dochodów dyspozycyjnych mieszkańców tego kraju.

Oczekiwany spadek importu do Rosji jest proporcjonalnie niewielki biorąc pod uwagę istotne znaczenie krajów Unii Europejskiej w dostawach jabłek na rynek rosyjski w poprzednich sezonach. USDA oczekuje jednak, że dzięki embargu większego znaczenia w imporcie do Federacji Rosyjskiej nabiorą inne kraje. Wśród potencjalnych dostawców wymienia się Serbię, Azerbejdżan, Chiny czy też Turcję. Można jednak oceniać, że import z tych krajów z pewnością nie pokryje całości potencjalnego popytu na te owoce, również w latach kolejnych.

Rosja w długim okresie ma jednak plan uniezależnienia się od europejskich dostaw m.in. poprzez zwiększenie krajowej produkcji. Produkcja jabłek w Rosji wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Według Rosyjskiego Urzędu Statystycznego Rosstat w 2014 r. wynieść ma 1,55 mln t., tj. o 9,5 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrostu zbiorów oczekuje się mimo zmniejszenia areału upraw (-1 proc.), co wynika z poprawy produktywności rosyjskich sadów. Obserwowany jednocześnie wzrost intensywności produkcji może przyczynić się do zwiększenia zbiorów również w kolejnych sezonach.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 18.11.2014 roku