Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Susza rolnicza już na całym obszarze Polski

Susza rolnicza już na całym obszarze Polski

Warunki wilgotnościowe na obszarze kraju sprawiły, że suszę rolniczą stwierdzono w 16 województwach kraju – podaje IUNG-PIB w najnowszym raporcie.
Klimatyczny Bilans Wodny

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -101 mm. Wartość ta uległa zwiększeniu o 7 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI).

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, we wszystkich 16 województwach.

Susza występowała w jedenastu uprawach:

 • zbóż jarych,
 • rzepaku i rzepiku,
 • krzewów owocowych (na obszarze 6,10% gruntów ornych kraju),
 • zbóż ozimych,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • truskawek (na obszarze 3,18% gruntów ornych kraju),
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych (na obszarze na obszarze 0,36% gruntów ornych kraju),
 • drzew owocowych (na obszarze 0,35% gruntów ornych kraju).

Deficyt wody

 • Największe niedobory wody odnotowano w województwie zachodniopomorskim, pomorskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim w których susza wystąpiła aż w 11 uprawach.
 • Nieco mniejsze zagrożenie wystąpiło w woj. wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim w których stwierdzono jej wystąpienie w ośmiu uprawach.
 • Suszę stwierdzono w województwie dolnośląskim dla 7 upraw.
 • W województwach: podlaskim, mazowieckim, lubuskim, małopolskim oraz śląskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę od dwóch do czterech upraw.